Posted by: Armin Lojić
0 comments
22 Aug

Republika Srpska nema niti jednog kardiohiruga ni za djecu ni za odrasle.

Dragan Unčanin, predsjednik Udruženja kardiologa u RS-u, rekao je za Nezavisne novine kako pacijenti iz RS-a na liječenje idu u FBiH (Tuzlu, Sarajevo i Mostar) ili nekih od centara u Srbiji.

Republika Srpska nema niti jednog kardiohiruga ni za djecu ni za odrasle.

Dragan Unčanin, predsjednik Udruženja kardiologa u RS-u, rekao je za Nezavisne novine kako pacijenti iz RS-a na liječenje idu u FBiH (Tuzlu, Sarajevo i Mostar) ili nekih od centara u Srbiji.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
20 Aug

Generalni konzul Srbije u Banjoj Luci Vladimir Nikolić izjavio je da su građani RS-a, odnosno državljani BiH, veoma zainteresirani za državljanstvo Srbije, što potvrđuje podatak da je do sada predato oko 40.000 zahtjeva.

Nikolić je rekao da se taj podatak odnosi na period od otvaranja konzulata 2005. godine i da je tim zahtjevima obuhvaćeno više od 50.000 građana RS-a, državljana BiH.

Generalni konzul Srbije u Banjoj Luci Vladimir Nikolić izjavio je da su građani RS-a, odnosno državljani BiH, veoma zainteresirani za državljanstvo Srbije, što potvrđuje podatak da je do sada predato oko 40.000 zahtjeva.

Nikolić je rekao da se taj podatak odnosi na period od otvaranja konzulata 2005. godine i da je tim zahtjevima obuhvaćeno više od 50.000 građana RS-a, državljana BiH.

Posted by: Mirela
0 comments
18 Aug

Zapošljavanje sve većeg broja službenika u javnom sektoru i gomilanje administracije u državnim, entitetskim, opštinskim i kantonalnim institucijama u BiH često je pod lupom javnosti i podložno različitim analizama i kritikama.

Raspitali smo se kakva je situacija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odnosno da li obim administrativnih poslova o ovoj zakonodavnoj instituciji zahtjeva angažman čak 20 sekretara.

Zapošljavanje sve većeg broja službenika u javnom sektoru i gomilanje administracije u državnim, entitetskim, opštinskim i kantonalnim institucijama u BiH često je pod lupom javnosti i podložno različitim analizama i kritikama.

Raspitali smo se kakva je situacija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odnosno da li obim administrativnih poslova o ovoj zakonodavnoj instituciji zahtjeva angažman čak 20 sekretara.

Posted by: Mirela
0 comments
17 Aug

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra finansija Zorana Tegeltiju da potpiše ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 9.400.000 KM za kupovinu višenamjenskog helikoptera sa najpovoljnijim ponuđačem, NLB bankom Banjaluka.

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra finansija Zorana Tegeltiju da potpiše ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 9.400.000 KM za kupovinu višenamjenskog helikoptera sa najpovoljnijim ponuđačem, NLB bankom Banjaluka.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
16 Aug

Funkcioneri iz entiteta Republika Srpska jasno su poručili kako odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine neće biti sprovedena.

Analizirajući dosadašnju praksu rada Tužilaštva BiH, izvjesno je da političari iz RS-a samo govore istinu s obzirom na to da pravosudni sistem još uvijek nema kapaciteta ili volje da se upusti u kažnjavanje subjekata koji ne poštuju najviši pravni akt države, Ustav BiH.

Funkcioneri iz entiteta Republika Srpska jasno su poručili kako odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine neće biti sprovedena.

Analizirajući dosadašnju praksu rada Tužilaštva BiH, izvjesno je da političari iz RS-a samo govore istinu s obzirom na to da pravosudni sistem još uvijek nema kapaciteta ili volje da se upusti u kažnjavanje subjekata koji ne poštuju najviši pravni akt države, Ustav BiH.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
10 Aug

Pokret "Odgovor" koji okuplja bošnjačke povratnike u entitetu RS traži od člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da uputi apelaciju prema Ustavnom sudu BiH kako bi se utvrdile mjere zaštite zbog kršenja člana 97. Ustava RS koji predviđa proporcionalnu zastupljenost Bošnjaka u javnim institucijama ovog bh. entiteta.

Pokret "Odgovor" koji okuplja bošnjačke povratnike u entitetu RS traži od člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da uputi apelaciju prema Ustavnom sudu BiH kako bi se utvrdile mjere zaštite zbog kršenja člana 97. Ustava RS koji predviđa proporcionalnu zastupljenost Bošnjaka u javnim institucijama ovog bh. entiteta.

Posted by: Mirela
0 comments
10 Aug

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć kako će Deklaracija Srbije i Republike Srpske, čiji je cilj očuvanje kulturnog identiteta jezika i pisma Srba, biti gotova između 25. novembra i 1. decembra.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć kako će Deklaracija Srbije i Republike Srpske, čiji je cilj očuvanje kulturnog identiteta jezika i pisma Srba, biti gotova između 25. novembra i 1. decembra.

Back to top