Posted by: Ajla Abdic
0 comments
20 Jul

Danas je u Bihaću održana ulična akcija „Pošteni javni konkursi - jednaka šansa svakome“, koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim,a ne podobnim, s ciljem depolitizacije i departizacije imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

ulična akcija bihać

Danas je u Bihaću održana ulična akcija „Pošteni javni konkursi - jednaka šansa svakome“, koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim,a ne podobnim, s ciljem depolitizacije i departizacije imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

ulična akcija bihać

0 comments
03 May

Znamo da živimo u teškim vremenima kada je i posao u trgovačkim centrima od 400 KM premija.

Ni ovakve poslove ne možemo dobiti ako nemamo neke veze, a poslove u državnim ustanovama nećemo ni spominjati.

Znamo da živimo u teškim vremenima kada je i posao u trgovačkim centrima od 400 KM premija.

Ni ovakve poslove ne možemo dobiti ako nemamo neke veze, a poslove u državnim ustanovama nećemo ni spominjati.

Back to top