Posted by: Azra Dž.
0 comments
18 Jul

Pitanje: 

Je li vjerodostojan hadis u kojem se spominje da je sura Jasin srce Kur’ana?

Odgovor: 

Sva hvala pripada samo Allahu! Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe!

Pitanje: 

Je li vjerodostojan hadis u kojem se spominje da je sura Jasin srce Kur’ana?

Odgovor: 

Sva hvala pripada samo Allahu! Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe!

Posted by: Azra Dž.
0 comments
14 Jun

Poslanik, sallAllāhu ‘alejhi we sellem, je rekao: „Proučite sūru Kāfirūn a potom idite na spavanje, jer ona čisti od širka.“ (Hadis bilježi Ebu Dawud)

„Neka vam postane navika da proučite ovu sūru pred spavanje. Ako bi preselili u snu, vaše posljednje riječi bi bile poricanje širka. Nagrada za učenje ove sūre je ogromna. Vrijedi koliko kada proučite četvrtinu Kur’āna.“ (Hadis bilježi Tirmizi)

Poslanik, sallAllāhu ‘alejhi we sellem, je rekao: „Proučite sūru Kāfirūn a potom idite na spavanje, jer ona čisti od širka.“ (Hadis bilježi Ebu Dawud)

„Neka vam postane navika da proučite ovu sūru pred spavanje. Ako bi preselili u snu, vaše posljednje riječi bi bile poricanje širka. Nagrada za učenje ove sūre je ogromna. Vrijedi koliko kada proučite četvrtinu Kur’āna.“ (Hadis bilježi Tirmizi)

0 comments
09 Jun

Ebu Derda prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: “Ko nauči prvih 10 ajeta (u drugom predanju zadnjih 10) ajeta sure Kehf Dedžal neće imati nikakvu moći nad njim” (Muslim)


Dali ste se ikada zapitali zašto bas sura Kehf da se uči svaki petak?

Ebu Derda prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: “Ko nauči prvih 10 ajeta (u drugom predanju zadnjih 10) ajeta sure Kehf Dedžal neće imati nikakvu moći nad njim” (Muslim)


Dali ste se ikada zapitali zašto bas sura Kehf da se uči svaki petak?

Back to top