Adnan Bajrić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu

Home

Adnan Bajrić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu


Često smo najveći kritičari i moralisti, prave riznice mudrosti velikih riječi međutim, kad treba to potkrijepiti djelima, malo je onih koji će se sjetiti izrečenog. Uglavnom su krivi svi drugi oko nas, država, vlast, narod, komšija i dođemo u začarani krug. Krug nezadovoljstva, pasivnosti, apatije. Tako je i u studentskim krugovima, svi znaju sve probleme na kafama, a malo onih koji će se boriti za sebe i druge. Svi ovi uslovi su otežane okolnosti  u kojima će teško izrasti ozbiljni studentski pokreti u BiH. Srećom i dalje postoje mladi koji se  trude da ostanu pozitivni i poprave svoju svakodnevnicu.

Razgovarala:  Emina Sivić

Jedan takav svjetli  primjer je i naš Cazinjanin Adnan Bajrić predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS). Završio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za žurnalistiku, smjer: Odnosi sa javnošću, prosječnom ocjenom devet. Na Odsjeku za politologiju, smjer međunarodni odnosi i diplomatija, sada je student posljednjeg semestra master studija. Kao izuzetno uspješan student, radio je kao demonstrator kod nekoliko profesora, na različitim predmetima, a već pet godina je aktivni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i medjunarodnog prava UNSA. Tri godine bio je aktivan u asocijaciji studenata SPON-a, prve godine kao član Upravnog odbora, druge godine kao potpredsjednik, zatim kao predsjednik.

CAZIN.NET: Jedan je od rijetkih studenata koji je platio cijenu studentskog aktivizma – smijenjen je sa pozicije demonstratora? Možete li nam reći nešto više o tome?

BAJRIĆ: Nisam se sustezao pogledati istini u oči. Nisam bio kao većina onih koji se bacaju pod noge predpostavljenim, sklanjaju sa puta, bježe od izazova, odustaju od svojih ideala, u želji da ne budu na meti napada, već da budu „fini“. U kući su me naučili da nema sporazuma između istine i neistine, jer istina i neistina ne mogu zajedno i zbilja nikada neće ni moći. Radi se o jadnim i bijednim pokušajima ograničavanja govora i rada, borbe za studente i njihova prava. Naravno, i pored smjene sa pozicija demonstratora, prebrojavanja slova na pismenim ispitima, izmišljenih priča, laži, obmana, nisam stao na pola, nastavio sam dalje, jer djela najbolje kazuju.

CAZIN.NET: Krovna studentska organizacija Unija studenata Sarajevskog Univerziteta trenutno egzistira pod nazivom Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ( SPUS), možete li nam ukratko reći koje su njegovi zadaci?

BAJRIĆ: Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu – SPUS, je osnovan 2008. godine,  kao jedino, krovno, legalno i legitimno demokratski organizirano udruženje, sa ciljem da zastupa, promoviše, štiti i ostvaruje interese i prava studenata, te doprinese poboljšanju studijskih i socijalnih odnosa, kao i da razvija druge interesne aktivnosti studenata Univerziteta u Sarajevu.

CAZIN.NET:  Kakvo je stanje kod vas u praksi? Da li su studenti zaista zainteresovani za ciljeve i aktivnosti SPUS-a? I šta kažete za one studente koji su izgubli povjerenje koji stoje po strani?

BAJRIĆ: Postoje dvije skupine studenata. Jedni ne znaju a drugi znaju ali se boje i obe skupine treba zaliti.

CAZIN.NET: Poznato je da se često na pozicijama koje zastupaju studenta često nalaze ljudi koji su samo produžena ruka nekih vodećih krugova na fakultetu ili čak produžene ruke političkih partija, kako se nosite sa tim?

BAJRIĆ: Po njihovim govorima, nastupima, podrškama nefrmalnih grupa, nevladinih ili vladini organizacija… može se zaključiti da li su produžena ruka neke interesne grupe ili stranke, da li dozvoljavaju manipulaciju ili zbilja brinu i rade za kolektivno zadovoljstvo studenata.

CAZIN.NET: Jeste li zadovoljni odazivom studenata za aktivnije uključivanje u rad SPUS – a?

BAJRIĆ: Budući da smo preuzeli mandat u teškim okolnostima, ne dovoljnoj komunikaciji SPUS-a i studenata, nedovoljnoj promociji SPUS-a i svim drugim nepovoljnim uvjetima i da je samo 10 mjeseci iz nas, možemo reći da smo iz dana u dan zadovoljniji, jer je SPUS bitan faktor na Univerzitetu, u javnosti, kantonu Sarajevo ali polahko i u regionu. Najbolja potvrda tome jeste višednevni seminar: „Studentsko-kopaonički susreti – oblici, efikasnost, zadaci studentskog organizovanja, Bolonjski proces i izgradnja društva znanja“, održan na Kopaoniku (Srbija) od 2. do 5. decembra 2010. godine gdje smo dobili priznanje za najuspješnije realizirane i planirane projekte u cijelom regionu.

CAZIN.NET: Mandat predsjednika SPUS-a je godinu dana. Šta ste za vrijeme svog mandata, uspjeli realizirati?

BAJRIĆ: Pokrenuli smo niz projekata od kojih izdvajam manifestaciju „Dani univerzitetske berze“ i projekat u saradnji sa BH Telecomom „Laptopom u svijet znanja i biznisa. Potpisali smo sporazum o saradnji sa Rektoratom o organiziranju studentskih tribina, na kojima mladi mogu da predstave svoje istraživačke radove. Bili smo suorganizatori manifestacije „Dani otvorenih vrata Univerziteta i Studentskog parlamenta“ za maturante koji žele nastaviti svoje školovanje. Postigli smo dogovor da na Sajmu knjiga i učila studenti mogu sa indeksom ostvariti popust od 50% na sva izdanja Univerziteta i 20-30% na ostale knjige, te da mogu kupiti godišnju kartu za javni prijevoz, po cijenu od 50 KM, za sve gradske linije GRAS-a, osim komercijalnih. No, ono na što smo posebno ponosni jeste Zakon o studentskom organiziranju. Ovim Zakonom visokoškolske ustanove su dužne da asocijacijama obezbjede prostoriju, plate struju, grijanje, internet i telefon.

CAZIN.NET: Šta kažete za negativne kritike što su izašle na RadioSarajevu?

BAJRIĆ: Najbolja pomoć meni i SPUS-u jesu dobronamjerne, opravdane i konstruktivne kritike i savjeti, jer iz njih izvlačim pouke, mijenjam navike… a kada se radi o neargumentovanoj i pogrešno shvaćenoj slobodi govora ili možda o naručenom tekstu onda nema potrebe tome davati značaja. Imao sam priliku razgovarati autorom teksta i zahvaliti mu se, jer je to priznanje da smo bitan faktor, da postojimo i radimo. Također, zanimljivo je to da je taj tekst trebao da nas iskritikuje ali je ustvari ispao odlična reklama za SPUS.


CAZIN.NET: Kakav je Vaš lični stav o Bolonjskom procesu i reformi visokoškolskog obrazovanja?

BAJRIĆ: BiH je bila nedovoljno spremna za provedbu Bolonje: neusklađena zakonska regulativa; reformu nastavnih planova i programa nije pratila odgovarajuća finansijska, kadrovska infrastruktura i materijalno tehnička podrška; nedostatak praktične nastave; mobilnosti studenata; neutemeljeno skraćivanje obavezne literature i važnih tematskih jedinica; mnogobrojnost studenata sa negativnim posljedicama prema nastavnom kadru –  profesorima i asistentima da se bave naučno-istraživačkim radom – da dalje napreduju ali i druga otvorena pitanja su usporila uspostavljanje i razvoj kvalitetnijeg sistema obrazovanja kao i otklanjanje straha kod studenata da će im diplome biti priznate u Europi i da će doći do zaposlenja! Vođeni našim iskustvima smatramo, da sa jedne strane kvalitetno integrisan Univerzitet, a SPUS sa druge može lakše odgovoriti izuzetno velikim zahtjevima u potpunoj sprovedbi Bolonje i razvoju sistema upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. Da smo odlučni u tome to potvrđuju brojne zajedničke aktivnosti kao i to da Studentski parlament realizira projekate koji su direktno vezani za uslove i kvalitetu studentskog standarda i studiranja na UNAS i ima predstavnike u Odboru za upravljanje kvalitetom, Odbor za etička pitanja i Komisiji za predlaganje mjera za sprečavanje korupcije na Univerzitetu u Sarajevu, koja je oformljena na inicijativu SPUS-a.

CAZIN.NET: Poznati ste po tome da ste još kao predstavnik Asocijacije studenta Fakulteta političkih znanosti predali kodeks oblačenja na visokoškolskim ustanovama, za one koji ne znaju, možete li nam reći nešto više o tome?

BAJRIĆ: Na ovaj potez odlučili smo prvenstveno zbog starijih profesora kojima često bude neugodno kada vide studentice u kratkim hlačama, suknjici, papučama. Znalo se događati da pojedini profesori maknu sa sata nekoga tko je neprimjereno odjeven. Jedan profesor je čak studenticama pred svima otvoreno kazao da ga seksualno uzbuđuju. Kako se to ne bi događalo, smatramo da je nužno uvesti ovo pravilo.

CAZIN.NET: Šta kažete za Uniju studenata u Bihaću, jeste li upoznati njihovim radom?

Budući da do sada nije bilo neke posebne komunikacije a da mi želimo i saradnju, svakako  vjerujemo da su oni naši budući saradnici kao i ostale Unije u BiH ali i regionu, jer ćemo iste okupiti krajem februara i potpisati saradnu ali i realizaciju nekih zajedničkih projekata, kao i održati I regionalni susret – potpisivanje saradnjih ali i sajam studentskih ideja u organizaciji i SPUS-a.

CAZIN.NET: Imate li kakvu poruku za mlade?

Divno je kada se sa razlogom suprostavite nepravednom sistemu, jer divan je okus pobjede i vrijedi se za takav okus i životne ideale i boriti. Ne treba razbijati glavu kuda rijeka – život teče, mučiti sebe pitanjima na koja ne znamo odgovore, nego treba iskoristiti svaki njen brzak – životnu priliku. Neuspjeh prethodi usjehu, on je stepenica do našeg konačnog uspjeha stoga imajte smijelosti da srazlogom budete drugačiji, smijeli i odlučni da dostignete svoje ciljeve, – svoje ideale.

CAZIN.NET: Šta mislite o Cazin.net-u ?

BAJRIĆ: Odlaskom na studij u Sarajevo pa do dan danas, izjutra po dolasku nekada u Asocijaciju, sada u SPUS ili Institut, među prvim stranicama, pored provjere mailova posjećujem cazin.net. Moja slanja tekstova, radova i knjiga, te saopćenja iz Instituta i SPUS-a na redakciju Cazin.neta najbolje potvrdjuju moje riječi. Vjerujem da ćemo  nastaviti uspješnu saradnju kao i realizovati neke zamišljene projekte o kojima za sada mogu samo reći da će se aBda zvati
„Cazin grade iskreno i veliko Hvala!“

CAZIN.NET: Hvala na razgovoru.

Objavio: Pet, 02/12/2011 - 17:29

Facebook komentari

Back to top