Allah će na tebe donijeti salavat kad god ti to poželiš

Submitted by Azra on Sat, 28/04/2018 - 12:22
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. (Muslim)

Brojni su kur’anski i hadiski argumenti i citati koji ukazuju na vrijednost donošenja salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:

Doista Allah i meleki njegovi donose salavat na Poslanika, o vjernici, donosite i vi salavat na njega i šaljite mu selame. (El-Ahzab, 56)

Imam Ahmed bilježi predanje u kojem se navodi da je melek Džibril rekao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: Uzvišeni Allah ti je kazao: Ko na tebe donese salavat, Ja na njega donesem salavat, ko tebi uputi selam, Ja njemu uputim selam.

Imam Tirmizi bilježi, također, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Meni najpreči ljudi na Sudnjem danu bit će oni koji su puno salavat na mene donosili.

Imam Ahmed bilježi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: Nema nijednog čovjeka koji na mene donese salavat a da meleki na njega ne donose salavate sve dok on donosi na mene, pa ko hoće neka smanji, a ko hoće neka poveća donošenje salavata.”

 

Ed-Dejlemi prenosi, od Ebu Bekra Es-Siddika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: Donosite što više salavata na mene, jer je Uzvišeni Allah odredio meleka koji stoji pored mog kabura, pa kada neko iz mog ummeta donese salavat na mene, taj melek mi kaže: Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, je ovog trenutka donio salavat na tebe.” (Albani ga smatra hasenom, dobrim)

Neke od koristi donošenja salavata na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., su: slijeđenje Allahove naredbe, slijeđenje Allahovog donošenja salavata na Poslanika, s.a.v.s., slijeđenje donošenja salavata od strane meleka, postizanje deset salavata koje Allah donosi na onoga ko donese jedan na Poslanika, čovjeku se upisuje deset dobrih djela i briše deset grijeha, uzdiže čovjeka za deset stepeni, pomaže u uslišavanju dove, uzrok je Poslanikove, s.a.v.s., blizine na Sudnjem danu, pomaže u ispunjenju potreba i želja, uzrok je spasa od strahota Sudnjeg dana, odagna siromaštvo, uzrokuje da ime onoga koji donosi salavat bude spomenuto Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i još mnogo drugih koristi koje onaj što donosi salavat na Poslanika može osjetiti u svome životu.

Zato, svaki put kada poželiš da Allah na tebe donese salavat, donesi ti salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Topic