BiH će za migrante dobiti dodatnih šest miliona eura

Evropska komisija danas je usvojila specijalnu mjeru u vrijednosti od 6 miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima.

Sredstva EU će unaprijediti kapacitete Bosne i Hercegovine za identifikaciju, registraciju i upućivanje državljana trećih zemalja koji prelaze granicu; osigurati smještaj i osnovne usluge za izbjeglice, azilante i migrante; te osnažiti kapacitete za kontrolu i nadzor granica, a na taj način će podržati i prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Ova sredstva nadovezuju se na iznos od 1,5 miliona eura koji je postao dostupan u junu kako bi BiH odgovorila na hitne humanitarne potrebe izbjeglica i migranata. 

Pored humanitarne pomoći, od 2007. godine Evropska komisija pružila je pomoć Bosni i Hercegovini u području migracija i upravljanju granicama u iznosu od 24,6 miliona eura. Od januara 2016. godine, Bosna i Hercegovina je također i korisnica regionalnog programa "Podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama" u vrijednosti od osam miliona eura, saopćili su.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je početkom ove sedmice sastanak s ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem i predstavnicima policijsko – sigurnosnih institucija BiH na kojem je razgovarano o strateškim aktivnostima veznim za povećan broj migranata i zaštiti granica kako bi se spriječilo daljnje povećanje ilegalnih ulazaka u našu zemlju.

Predstavnici sigurnosnih institucija informisali su predsjedavajućeg Zvizdića o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u vezi sa prilivom migranata i ilegalnim prelascima granice. Naglasili su da do dužeg zadržavanja ilegalnih migranata u našoj zemlji dolazi jer države iz kojih migranti dolaze ne poštuju sporazum o readmisiji, kao i nepostojanja sporazuma sa dijelom zemalja iz kojih ilegalni migranti vode porijeklo.

Tokom sastanka istaknuto je da je usljed preduzetih mjera i aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine u mjesecu julu došlo do smanjenja broja ilegalnih ulazaka u Bosnu i Hercegovinu u odnosu na raniji period uz očekivanje da će se taj trend zadržati.

Izvor: