BiH: Jesu li vojnici tijekom rata u BiH ozračeni uranom?

Home

BiH: Jesu li vojnici tijekom rata u BiH ozračeni uranom?


Kanadski ministar za veterane Steven Bleaney potvrdio je da će početkom sljedeće godine biti formiran znanostveno-zdravstveni odbor, koji će ispitati eventualno izlaganje kanadskih vojnika osiromašenom uranu tijekom njihovog boravka u BiH i evenutalne posljedice po njihovo zdravlje, piše kanadski "Sun news".

Odbor će detaljno istražiti i pregledati sve bivše vojnike koji su boravili u BiH, a izvještaj o izloženosti uranu trebalo bi biti okončan do lipnja 2013. godine.

Bleaney je izjavio da Ministarstvo svakako neće ignorisrti izvještaj ovog odbora, već da će postupiti u skladu s evenutalnim preporukama.

"Jasno je da će te preporuke poslužiti Ministarstvu da se bolje upozna o potrebama naših veterana i njihovih obitelji", rekao je Bleaney.

Formiranje znanstveno-zdravstvenog odbora je rezultat protesta kanadskog vojnika Pascala Lacostea, koji je 72 sata štrajkao glađu.

"Ministar Bleaney ima šansu da dokaže da je zaista uz kanadske veterane", rekao je Lacoste i podsjetio da su se njegovi zdravstveni problemi pojavili nakon.

 povratka iz BiH, gdje je sa svojim kolegama bio izložen osiromašenom uraniju.

srna

Objavio: Sat, 10/12/2011 - 07:07

Facebook komentari

Back to top