BiH u osam programa Evropske unije

Home

BiH u osam programa Evropske unije


Bosna i Hercegovina učestvuje u osam programa u okviru ciklusa programa Evropske unije u periodu 2014 – 2020, navodi se u Informaciji Direkcije za evropske integracije o učešću Bosne i Hercegovine u programima EU koju je razmotrilo Vijeće ministara BiH. Vijeće ministara BiH dalo je podršku aplikantima iz BiH u ovim programima.

Bosna i Hercegovina učestvuje u osam programa u okviru ciklusa programa Evropske unije u periodu 2014 – 2020, navodi se u Informaciji Direkcije za evropske integracije o učešću Bosne i Hercegovine u programima EU koju je razmotrilo Vijeće ministara BiH. Vijeće ministara BiH dalo je podršku aplikantima iz BiH u ovim programima.

Bosna i Hercegovina je u 2014. godini pristupila programima Erasmus+ (djelomično učešće u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta), Horizont 2020 (oblast nauke i inovacija) i Kreativna Evropa (oblast kulture i audiovizuelne djelatnosti). Istovremeno, BiH je od 2016. godine članica programa Evropa za građane (oblast civilnog društva), Fiskalis 2020 (oblast finansija) i Carino 2020, a 2017. godine pristupila je programima COSME (oblast poduzetništva) i Zdravlje za razvoj.

Učesnici iz BiH su putem 12 projekata u 2016. godini iz programa Horizont povukli 1.377.321,00 eura, što je značajno povećanje u odnosu na 2014. godinu kada je po ovom osnovu povučeno 165.875,00 eura. Bosna i Hercegovina je za sufinansiranje ulazne karte za članstvo u ovom programu u 2016. godini izdvojila 158.153,00 eura.

Za sedam projekata u oblasti mladih bh. aplikantima iz programa Erasmus+ odobreno je 376.061,49 eura, dok je u oblasti visokog obrazovanja odobren 91 projekt čiji su učesnici iz BiH. 

Učesnici iz BiH povukli su 445.412,00 eura za ukupno 12 projekata odobrenih u sklopu programa Kreativna Evropa u prošloj godini, a dodatno je Evropska komisija BiH odobrila 59.986 eura za promociju ovog programa i pružanje podrške potencijalnim aplikantima iz BiH. Istovremeno je sufinansiranje članske karte u ovom programu iz budžeta BiH 2016. godine iznosilo 41 hiljadu eura, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

 

(Izvor: Klix.ba)

Objavio: Tue, 12/09/2017 - 19:00

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top