BOSANSKA KRUPA : Tematska sjednica 0pćinskog vijeća

Home

BOSANSKA KRUPA : Tematska sjednica 0pćinskog vijeća


Informacija o stanju boračke populacije na području općine Bosanska Krupa sa prijedlogom mjera juče je bila jedina tema o kojoj se raspravljalo na četrdesetpetoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

 

Ovoj tematskoj sjednici prisustvovali su i predstavnici boračkih organizacija iz 0pćine.U četiri sata koliko je trajala pomenuta sjednica najviše vremena je utrošeno na pitanja kako se boračkim organizacijama dijele sredstva koja se dobijaju iz budžeta 0pćine te treba li općini Bosanska Krupa jedna jedinstvena ili više boračka organizacija kako je sad trenutno,dok se manje razgovaralo o stvarnim problemima boračke populacije.

 

Sjednica koja je često bila na ivici kvoruma,sjednica na kojoj su boračke organizacije jedna drugoj spočitavale brojne probleme,a potom i sami vijećnici ipak je završila usvajanjem prilično uopštenih zaključaka bez konkretnih pokazatelja u kakvom stanju je boračka populacija općine Bosanska Krupa danas .Tako je zaključke koje je predložila Komisija za praćenje boračkih kategorija ,a koja se tiču Zakona o dopunskim pravima boraca,rada i funkcionisanja boračkih organizacija i njihovo finansiranje,zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja,stipendiranja studenata ovih populacija,zdravstvene i socijalne zaštite kao i obilježavanja značajnih datuma iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata ,na kraju sjednice Općinsko vijeće i prihvatilo.

 

Takodje Općinskom vijeću općine Bosanska Krupa dostavljeni su i zaključci koji su usvojeni na nedavno održanom skupu veterana 5 Korpusa ,a vezano za najnovije napade na borce i starješine ovog Korpusa koji je tokom agresije na BiH pružio otpor agresoru i sačuvao narod bihaćkog okruga od stradanja kakvim su bili izloženi stanovnici Srebrenice,Žepe i brojnih drugih dijelova BiH.

 

Tonski snimak četrdesetpete vanredne sjednice 0pćinskog vijeća sa temom o stanje boračkih populacija poslušajte u programu RBK u srijedu 14 decembra od 15 sati i 15 minuta.

mojusk

Objavio: Ned, 11/12/2011 - 09:32

Facebook komentari

Back to top