Bosanski Petrovac: Poljoprivredno predavanje na temu Silaža i siliranje

Home

Bosanski Petrovac: Poljoprivredno predavanje na temu Silaža i siliranje


Stručno predavanje na temu Silaža i siliranje, organizovano na inicijativu poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Bosanski Petrovac, održali su Draženko Budimir mr poljoprivrede i direktor zadruge Livač i Saša Pandžić predstavnik firme ALLTECH.

Cilj predavanja bio je ukazati poljoprivrednicima na greške koje se kontinuirano ponavljaju prilikom pripremanja hrane za mliječna grla, te ukazati na moguća rješenja problema.

Mogućnosti i načini pravljenja silaže, jedan su od glavnih problema za dobijanje kvalitetne hrane. Akcent je stavljen na kukuruznu silažu, ali su isto tako date mogućnosti pravljenja silaže od: djetelinskih trava, pšenice, sudanske trave, sirka i drugih biljnih vrsta.

Najčešće greške koje se prave prilikom siliranja su: nepravilno vrijeme skidanja kukuruza, dužina sječke, nedovoljno sabijanje, nedovoljna količina vlage. Na predavanju je zaključeno da je za dobijanje kvalitetne hrane za mliječna grla, neophodno  dodavati inokulante koji utiču na fermentaciju, kvalitet silaže i otpornost na stvaranje gljivica.

kip.ba

Objavio: Čet, 08/12/2011 - 17:18

Facebook komentari

Back to top