Bosanski Petrovac: Potpisano pet novih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Home

Bosanski Petrovac: Potpisano pet novih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta


Proces davanja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu pod zakup, u Bosanskom Petrovcu se nastavlja. Naime, u ovoj općini potpisano je pet novih ugovora između načelnika općine Ermina Hajdera i Udruženja poljoprivrednika Simental, zatim Simić Koviljke, Ćulibrk Miodraga, Latinović Obrada i Srdić Svjetlane.

Pod zakup je dato oko 10 hektara zemlje, a u narednom periodu se planira objava Javnog poziva, kako bi se što više obradivog poljoprivrednog zemljišta dalo pod zakup.

Bosanski Petrovac je prva općina u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se nakon završene neophodne procedure, a na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ugovori potpisani. Ugovorom je propisan broj parcele koja se daje u zakup i cijena. Zemljište se daje u zakup na deset godina, a 70% sredstava od zakupa ide u budžet općine, a 30 % Kantonu.

Riječ je o namjenskim sredstvima koja se mogu koristiti isključivo za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Zemljište se, prema Ugovoru mora obrađivati i ne smije biti dato u podzakup, u suprotnom bi došlo do raskida ugovora.

kip.ba

Objavio: Čet, 08/12/2011 - 17:14

Facebook komentari

Back to top