Budžet FBiH ostvario suficit od 60,8 miliona maraka

Home

Budžet FBiH ostvario suficit od 60,8 miliona maraka


Budžet FBiH ostvario je u periodu 1. januar do 30. juni 2017. godine suficit od 60,8 miliona maraka. I ukupan finansijski rezultat svih kantona je u suficitu od 137,2 miliona maraka, a suficit od 60,1 miliona maraka ostvarile su i općine. Također, ukupan finansijski rezultat na nivou sektora socijalne zaštite (vanbudžetski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 69,2 miliona maraka.

Ovo je navedeno u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije BiH.

Ukupni prihodi u prvih šest mjeseci 2017. godine iznose 3.854,1 miliona maraka, što je za 323,7 miliona maraka ili za 9,2 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 46 posto, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Prihodi od poreza iznose 3.380,2 miliona maraka i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 87,7 posto. U odnosu na period januar- mart 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 286,6 miliona maraka ili 9,3 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 50,1 posto.

Federalna vlada je usvojila i informaciju o ukupno ostvarenim prihodima u Federaciji BiH, koji su u prvih šest mjeseci iznosili 3.919,7 miliona maraka, što je za devet posto ili za približno 319,1 miliona maraka više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ukupni budžetski prihodi iznosili su 2.281,2 miliona maraka, te su veći devet posto ili za 184,3 miliona maraka u odnosu na 2016. godinu. Prihodi vanbudžetskih fondova ostvareni su u iznosu od 1.556,3 miliona maraka i veći su devet posto, ili za 133,6 miliona maraka.

Vlada FBiH je upoznata s nacrtima programa javnih investicija Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona za 2018. - 2020. godinu, koji će, uz Program javnih investicija FBiH za isti period, biti dostavljeni Ministarstvu finansija i trezora BiH radi pripreme Nacrta programa javnih investicija na nivou Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekata Srednjobosanskog kantona, uključenih u Program javnih investicija, iznosi 171.062.001 maraka, a Unsko-sanskog kantona 421.802.289 maraka.

Danas je Vlada prihvatila prijedloge da u projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja (CEB II) budu ukjučene općine Kalesija i Banovići. U kolektivnim centrima na području Kalesije, u veoma lošim uvjetima i u stanju socijalne i potrebe za hitnim stambenim zbrinjavanjem, živi 79 porodica, odnosno 243 osobe, a na području Banovića postoji pet kolektivnih centara u kojima je smješteno 101 porodice s 282 osobe.

Vlada je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH i izmjeni Zakona o matičnim knjigama, navodi se u saopćenju.

 

 

(Izvor: Vijesti)

Tagovi
Objavio: Čet, 24/08/2017 - 13:08

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top