Bužim: Usvojen nacrt Budžeta općine za 2012. godine

Home

Bužim: Usvojen nacrt Budžeta općine za 2012. godine


Na 34. Sjednici Općinskog vijeća općine Bužim, održanoj 3.decembra, razmatrano je 15 tačaka dnevnog reda. Posebnu pažnju rasprave izazvalo je nekoliko važnih budžetskih odluka i zaključaka, od kojih se posebno ističu: Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Bužim za prvih 9 mjeseci tekuće godine, koji nije prihvaćen. Kroz razmatrani izvještaj i dalje je evidentno netrošenje namjenskih i izvornih sredstava, na što je upozoreno kroz zaključke:
Općinsko vijeće  izražava zabrinutost zbog lošeg izvršavanja budžeta općine Bužim za prvih 9 mjeseci tekuće godine u dijelu investicija gdje su namjenski odobrena sredstva sa viših nivoa vlasti, a isto tako i za investicije za koje je Općinsko vijeće odobrilo sredstva iz izvornih prihoda općine Bužim (trenutno neutrošenih oko 1,6 miliona).

Općinsko vijeće izražava zabrinutost zbog lošeg prikupljanja neporeznih prihoda.

Usvajanje nacrta Budžeta općine Bužm za 2012.godinu je također izazvalo dosta rasprave od strane vijećnika, te je uz podršku nacrtu budžeta Općinsko vijeće usvojilo zaključke:

Općinsko vijeće traži da se prijedlog Odluke o budžetu oćine Bužim za 2012.godinu dostavi na razmatranje Općinskom vijeću u zakonom utvrđenom roku, odnosno do kraja tekuće godine.

Općinsko vijeće traži poštivanje zakonskih obaveza pri izradi prijedloga Odluke o bužetu općine Bužim za 2012.godinu u dijelu planiranja sredstava za rad JU „Fond za izgradnju“ općine Bužim.

Općinsko vijeće traži da se pri izradi prijedloga Odluke o bužetu općine Bužim za 2012.godinu sredstava za plaće i naknade uposlenih planiraju u iznosu izvršenja za budžeta 2011. godinu, sa izuzetkom planiranja sredstava za JU „Fond za izgradnju“ općine Bužim.

U nastavku sjednice posebnu pažnju i interesovanje je izazvala Informacija o osnivanju JU „Dječiji vrtić“ u Bužimu, čiji je prijedlog utvrdila Vlada USK-a, te uputila u skupštinsku proceduru. Razmatrajući informaciju Vijeće je tražilo da se isto uključi u rješavanje problema nepostojanja ove ustanove na području općine Bužim, te usvojilo zaključke:

Općinsko vijeće podržava aktivnosti Skupštine i Vlade USK-a na rješavanju zakonske obaveze osnivanja i pokretanja sa radom predškolske ustanove u općini Bužim, međutim izražava zabrinutost zbog zaobilaženja ovog organa Općine kod osnivanja  ustanove, te predlaganja polovičnih i nefunkcionalnih rješenja za osnivanje ove javne ustanove u općini Bužim.

U cilju jednakopravnog tretmana predškolske djece na području USK-a, tražimo da se zakonska obaveza izgradnje vrtića u Općini u potpunosti ispoštuje na način da se izgradi novi objekat u skladu sa pedagoškim standardima i prostorno-planskom dokumentacijom Općine, te da se ova investicija tretira kao i ostale investicije na području USK-a, a koje se trenutno financiraju ili će se financirati iz budžeta USK-a.

Zbog svega navedenog tražimo da Predsjedavajući Skupštine USK-a i Kolegij Skupštine USK-a  prethodno konsultiraju  Općinsko vijeće, kao legitimnog predstavnika građana Općine Bužim, prije donošenja konačne odluke o osnivanju navedene ustanove.

Na navedenoj sjednici Općinsko vijeće je dalo suglasnost Ministarstvu privrede USK-a da pokrene postupak dodjele koncesije na geološka istraživanja rude mangana na ležištima utvrđenim Prostornim planom općine Bužim.

Općinsko vijeće je razmatralo i Odluku o imenovanju Općinskog pravobranioca općine Bužim. Na upražnjenu poziciju prijavio se gosp. Himzo Ezić, međutim isti nije dobio potrebnu podršku Općinskog vijeća za imenovanje na navedenu poziciju.

buzimljani

Objavio: Čet, 08/12/2011 - 17:28

Facebook komentari

Back to top