A-SDA traži od Premijera i Vlade USK-a da stave van snage donešenu odluku o povećanju premije zdravstvenog osiguranja

Home

A-SDA traži od Premijera i Vlade USK-a da stave van snage donešenu odluku o povećanju premije zdravstvenog osiguranja


Građani Unsko-sanskog kantona bi za 2012. godinu trebali platiti povećanu premiju Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, koja po njihovoj odluci iznosi 25 KM.

Tako je odlučio menadžment i UO ZZO USK.

Odlučio i saopštio građanima u formi novogodišnje čestitke, kao da se radi o smanjenju nameta i rasterećenju ionako skromnog budžeta naših građana a ne o dodatnom opterećenju i povećanju nameta, i još uz šturo obrazloženje predstavnika ZZO „da je povećanje bilo potrebno zbog ukupnog povećanja troškova zdravstvene zaštite, odnosno zahtjevima zdravstvenih radnika da poboljšaju svoj status“.

Više je nego očito da su ovakvom odlukom i „jednosmjernim“ načinom razmišljanja u ZZO i njihovom UO potpuno zanemarili činjenicu da svako povećanje nameta, poreza, taksi i sličnoga, našim građanima predstavlja dodatnu teškoću u njihovim nastojanjima da sebi osiguraju normalnu egzistenciju i redovnu zdravstvenu zažtitu.

Da je ZZO USK donio „jednosmjernu“ odluku bez prethodnih konsultacija sa drugim relevantnim institucijama na našem Kantonu, potvrđuju izjave koje su nakon povećanja premije dali neki Kantonalni zvaničnici, ali i iznenađenje naših građana kada su čuli za veliko poskupljenje premije.

Nas u A-SDA posebno boli upravo ta činjenica da su naši građani još jednom stavljeni u potpuno pasivan položaj i to po pitanjima koji se najviše tiču upravo njih, ali i činjenica da prilikom donošenja odluke o povećanju premije u ZZO nisu konsultovali sve relevantne činioce izvršne i zakonodavne vlasti, nego im je najveća briga bila da je odluka„zakonita i legalna“, kako izjavi njihov službenik u saopćenju za javnost.

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-SDA USK-a izražava nezadovoljstvo i protivljenje usvojenoj odluci od strane Upravnog odbora ZZO Unsko-sanskog kantona o povećanju premije dodatnog zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu sa dosadašnjih 15 na 25 KM.

Sporna Odluka Upravnog odbora  ZZO je neopravdana, nepravedna, socijalno uvredljiva i bezobzirna u ovom veoma teškom vremenu ekonomske krize i opće nezaposlenosti na našem Kantonu.

Odluka o povećanju premije je u suprotnosti sa tek usvojenom Strategijom razvoja zdravstva Unsko-sanskog kantona za 2011.-2015. godinu jer u istoj nigdje nije navedeno da će se povećati premija za dodatno zdravstveno osiguranje, a prilikom obrazloženja Strategije i potrebnih financijskih sredstava za njenu implementaciju Ministar i Direktor ZZO su naglasili da nisu potrebna dodatna financijska sredstva već će se izvršiti preraspodjela u okviru postojećih financijskih sredstava.

Povećanje premije za 10 KM ili 70% u odnosu na dosadašnju visinu premije, u ovakvim prilikama i socijalno-ekonomskom stanju naših građana ničim se ne može opravdati, te stoga ćemo na XVI sjednici Skupštine USK-a koja će se održati 05.12.2011.god.  tražiti od Premijera i Vlade USK-a da djelujući u skladu propisane zakonske procedure pokrenu postupak stavljanja van snage sporne odluku o povećanju premije.

Također tražimo da Vlada USK-a smjeni članove Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a zbog očiglednog nemara i neodgovornog rada.

Pred predstojeću sjednicu Skupštine USK-a, Klub STRANKE DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-SDA predlaže da se Prijedlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe USK-a vrati u formu Nacrta Zakona iz razloga što je Prijedlog Zakona utvrđen u značajno različitom tekstu i promjenjenoj organizacij državne službe u odnosu na tekst Nacrta zakona po kojem je vođena javna rasprava.

S obzirom da je došlo do izmjene teksta i forme Nacrta Zakona potrebno je omogućiti svim zainteresiranim subjektima učešće u javnoj raspravi, a pogotovo što je potrebno ispoštovati član 2. i 43. Kolektivnog ugovora po kojima je obavezno uključivanje Sindikata za donošenje propisa iz radnog odnosa.

Također, ponovo predlažemo da se prenese primjena Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH i na Unsko-sanski kanton čime bi se postiglo jedinstvo sistema državne službe u Kantonu sa sistemom državne službe u FBiH.

Klub Stranke demokratske aktivnosti u potpunosti podržava prijedloge i stavove Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika upućene njihovim aktom prema Komisiji za zakonodavstvo USK-a, a u vezi povlačenja iz procedure predmetnog Prijedloga zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe USK-a.

          SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Objavio: Pon, 05/12/2011 - 02:38

Facebook komentari

Back to top