Šta je fidja, koga obuhvata, koliko iznosi i gdje se može uplatiti

Home

Šta je fidja, koga obuhvata, koliko iznosi i gdje se može uplatiti

PITANJE:

Moj komšija kome su 82 godine me je upitao gdje bi bilo najbolje da uplati fidju? Naime, svaki ramazan do sada je postio, međutim ovaj, zbog lijekova i terapije koju prima ne može. On je upitao da li se može možda uplatiti u medresu? Ako ne, da li to može učiniti u domu za djecu bez roditelja ili pak javnu kuhinju? Također, koji iznos je potreban za cio ramazan?

 

ODGOVOR:

Trajno nesposobna osoba za post, odnosno napaštanje dužna je umjesto posta/napaštanja dati fidju (otkupninu) u iznosu sadekatul-fitra za svaki neispošteni dan mjeseca ramazana na temelju kur'anskog ajeta: "... a onima koji ga jedva podnose iskup je da nahrane siromaha...".

Ovisno o kategoriji sadekatul fitra, za cijeli ramazan ukupni iznos fidje je 210 KM za III kategoriju (7 KMX30 dana), ili 300 KM za II kategoriju (10 KM X 30 dana), ili 600 KM za I kategoriju (20 KM X30 dana). Fidja se može uplatiti u neku od medresa sa naznakom da je to uplata za ishranu nekog od siromašnih đaka.

 preporod

Objavito: Sat, 06/20/2015 - 11:42

Facebook komentari

Back to top