MENADŽMENT UPRAVE POLICIJE: Analiza rada policije i stanja sigurnosti u USK-a

Home

MENADŽMENT UPRAVE POLICIJE: Analiza rada policije i stanja sigurnosti u USK-a


Analiza kretanja kriminaliteta za period januar – novembar 2011 godine sa predloženim mjerama za poboljšanje stanja, tema je radnog sastanka v.d. komesara Steve Trninića sa načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica MUP-a USK-a.

V. D. komesara Stevo Trninić istaknuo je kako je menadžment MUP-a USK-a ocjenio stanje sigurnosti zadovoljavajućim, te kako nema alarmirajućih pojava koje bi narušile bezbjedonosnu situaciju. Postoje pokazatelji da bi se moglo ofenzivnije uhvatiti u koštac sa određenim pojavama, pri tom se mislilo na praćenje vehabijskih aktivnosti te sve veći problem droge na području USK-a.

Na sastanku su istaknuti uporedni pokazatelji stanja kriminaliteta u proteklih jedanaest mjeseci, koji ukazuju na povećanje krivičnih djela, značajan porast otkrivenosti krivičnih djela u Policijskoj upravi 2 - Cazin. Što se tiče Policijske uprave 1. - Bihać konstantna je otkrivenost krivičnih djela, te se vrše kadrovska prestrojavanja kako bi se stanje poboljšalo, pri tome treba uzeti u obzir da je Bihać sam sa svojim obimom specifičan te ima najveći broj krivičnih djela. Policijska uprava 3. – San. Most bilježi solidne rezultate i otkrivenost, uzimajući u obzir sredstva za rad te materijalno tehničku opremljenost.

Kada je u pitanju kriminalitet intenzivirana je saradnja sa Kantonalnim tužilaštvom, te je dogovoreno da se sva krivična djela koja se procjenjuju na 200 i više konvertabilnih maraka prijavljuju i dostave Kantonalnom tužilaštvu, a do 200 KM da se dostave ali kao izvještaji o događaju.

Također, u dogovoru MUP-a i Kantonalnog tužilaštva došlo se do zaključka da su prijave sa lakšim tjelesnim povredama manjkave te da nedostaje opis u kom stepenu je ta lakša tjelesna povreda, te su dostavljene upute ljekarima USK-a šta bi ovakve prijave trebale sadžavati.

Što se tiče javnog reda i mira u proteklih jedanaest mjeseci smanjen je broj prekršaja, posljedice narušavanja imaju trend smanjenja, te narušavanja u većem obimu  nije bilo.

U saobraćaju se bilježi pad ukupnog broja saobraćajnih nezgoda i posljedica. Četrnaest osoba je izgubilo život, što je za tri manje u odnosu na isti period prošle godine.

Na sastanku je pohvaljen Odjel za ratne zločine MUP-a USK-a koji slovi za najbolji odjel u FBiH, kao i Odjel za privredni kriminal.

Naglašeno je zalaganje ministra dr.sci. Šefika Smlatića za bolju opremljenost krenuvši od automobila, informatičke opreme, uniformi i ostalih sredstava koji su potrebni za efektivniji rad ministarstva.

 mojusk
Objavio: Pet, 09/12/2011 - 07:00

Facebook komentari

Back to top