Na Birou rada Velika Kladuša 7.389 osoba

Home

Na Birou rada Velika Kladuša 7.389 osoba


Prema podacima Biroa rada Velika Kladuša, u mjesecu novembru duplo je veći broj osoba prijavljenih na evidenciju Biroa zbog prestanka radnog odnosa. Naime, prijavilo se ukupno 146 osoba, od toga 53 lica zbog prestanka radnog odnosa. Kod 25 lica razlog prekida radnog odnosa je tehnološki višak. Inače, posao traži 7.389 osoba, od toga polovinu čine žene.

Sa visokom stručnom spremom posao traži 111 osoba, a sa višom školskom spremom 49, podaci su koje smo dobili od šefice velikokladuškog Biroa rada Amre Čaušević. Ističe da sa srednjom stručnom spremom posao traži 1.108 osoba, a sa nižom 28. U novembru, 36 osoba je dobilo posao.

Bosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj u cilju implementacije projekta Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) i namjerava utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada.

Ciljane grupe programa SSNESP su nezaposlene osobe kojima prestaje pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, zatim demobilisani borci, nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije, koje su teško zapošljive, kao i osobe koje su u kontinuitetu nezaposlene duže od 36 mjeseci.

Javni poziv je otvoren do 30. juna iduće godine. Pored ovog javnog poziva, dodaje Čaušević, aktuelni su kursevi za keramičare i kamenoklesare, a tu su i vanredni kursevi za koje se prijave primaju svakodnevno i to za polaganje ispita u zanimanjima zidar, tesar, keramičar, vodoinstalater, kamenoklesar, armirač, zavarivač. Dodatne informacije možete dobiti u velikokladuškom Birou rada

vkl

Objavio: Pet, 09/12/2011 - 16:34

Facebook komentari

Back to top