Na prodaju robna kuća “Agrokomerca” u Velikoj Kladuši: Početna cijena 2,37 miliona KM

Home

Na prodaju robna kuća “Agrokomerca” u Velikoj Kladuši: Početna cijena 2,37 miliona KM

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavila je prodaju Robne kuće “Agrokomerca” u Velikoj Kladuši. Početna cijena ujedno i minimalna cijena za robnu kuću je 2.374.012 KM.

Objekt ima površino od 767 m2, a sastoji se od supermarketa, prodaje tekstilne i ostale robe, skladišnog prostora, pomoćnog i administrativnog prostora korisne površine 1.392 m2.

Razvojna banka Federacije BiH ima založno pravo na objektu po komisionom kreditu Vlade Federacije BiH. Ukupan dug na dan 19.05.2014. godine iznosi 2.791.239 KM, a osnovni dug po komisionom kreditu iznosi 1.263.382 KM.

Sredstva ostvarena prodajom iskoristiće se prvenstveno radi namirenja duga prema hipotekarnom povjeriocu – Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Preostala sredstva ostvarena od prodaje, usmjeriće se za namirenje obaveza “Agrokomerca” po osnovu doprinosa za PIO/MIO.

Osim založnog prava Razvojne banke na predmetu prodaje upisana su i založna prava drugih povjerilaca. Aukcija će se održati 2. juna 2015. godine u aukcijskom centru APF u Sarajevu sa početkom u 11 sati.

indikator.ba

Objavito: Wed, 05/20/2015 - 19:06

Facebook komentari

Back to top