Nijaz Skender – Dekan Pedagoškog fakulteta

Home

Nijaz Skender – Dekan Pedagoškog fakulteta


Prvi put u historiji ovog fakulteta dobijamo prostorije koje će biti naše, prostorije koje možemo osposobljavati i ulagati u njih značajna sredstva, a sve za dobrobit studenata.

Piše: Jasmina Duraković

Jasmina: Najveći korak  Pedagoškog fakulteta u Bihaću je preseljenje u nove prostorije? Možete nam reći nešto više o tome?
Prof. dr. Skender: Godine 2007. dobili smo od Vlade Federacije kasarnu Grmeč, koja je udaljena 3km. Taj prostor smo pretvorili u Kampus Univerziteta. Trenutno raspolažemo prostorom od oko 3000 m2, radi se o zgradi koja je izgrađena 2002. g.
Mi smo izvršili rekonstrukciju iste i u okviru tog prostora imamo 12 modernih učionica i 18 kabineta, prostor za studentsku službu, dekanat, prostor za administrativno osoblje i ostale pomoćne prostorije. Ovo je veoma značajan momenat za Pedagoški fakultet, jer prvi put u historiji ovog fakulteta dobijamo prostorije koje ce biti naše, prostorije koje možemo osposobljavati i ulagati u njih značajna sredstva, a sve za dobrobit studenata.

Jasmina: Šta nove prostorije predstavljaju za Fakultet? Hoće li doći do poboljšanja kvalitete nastave?
Prof. dr. Skender: Djelimičnim preseljenjem fakulteta  zajedno sa zgradom u kojoj smo do sada izvodili nastavu mi zadovoljavamo oko 80% standarda za akreditaciju koji se odnosi na prostorne resurse. Ukupno imamo 17 učionica, laboratorij fizike, informatički kabinet, tako da nastavu možemo odvijati nesmetano na svim odsjecima. Planiramo izgraditi još jedno krilo zgrade gdje bismo imali biblioteku, čitaonicu, 4 nove učionice i 15 kancelarija za nastavnike. Pored toga ćemo izgraditi otvorene sportske terene, jednu dvoranu, kao i učionice za likovni i muzički odgoj. Također je važno učešće studenata u radu Fakulteta. Studenti učestvuju u Vijeću sa svojim predstavnikom kojeg sami biraju i koji zastupa njihova prava na nadležnim tijelima Fakulteta i senata Univerziteta.

Jasmina: Je li preseljenjem Fakultet zadovoljava sve ono što podrazumijeva akreditacija i  Bolonja?
Prof. dr. Skender: Sa sadašnjim prostorom kojim raspolažemo, kao i planom izgradnje još jednog krila zgrade, gdje bismo imali biblioteku, čitaonicu, 4 nove učionice i 15 kancelarija za nastavnike. S tim kapacitetom bismo zadovoljili u potpunosti standarde i kriterije koji su predviđeni od strane agencije za akreditaciju.
U Kampusu nisam zadovoljan standardom studenata, jer studenti sami snose troškove prijevoza do Kampusa.
U Kampusu nemamo restoran gdje bi studenti mogli da provode slobodno vrijeme. U skoroj budućnosti ćemo se pozabaviti ovim problemom i nadamo se skorom rješenju.

Jasmina: Kako ste zadovoljni napravljenim promjenama na Fakultetu koje je donijela Bolonja? Koliko se ona uopće primjenjuje na fakultetu?
Prof. dr. Skender: Što se tiče primjene Bolonjskog sistema nisam još u potpunosti zadovoljan, jer nam nedostaju nastavnici i saradnici u stalnom radnom odnosu. Samo u ovoj godini smo zaposlili 7 mladih asistenata, 2 kolegice su doktorirale i imamo u planu primiti još 2 docenta do kraja ove godine. Na taj način bismo povećali kvalitetu studiranja na Pedagoškom fakultetu i omogućili studentima sticanje boljih znanja, vještina i kompetencije.

Jasmina: Imali ste nesvakidašnji, svečani doček studenata I godine, tzv. brucoša. Otkud ideja za taj čin i hoćete li takav doček priređivati i budućim generacijama?
Prof. dr. Skender: Najvažniji dan u godini za Fakultet je prijem novih studenata. Mi smo ove godine organizirali prijem za studente, jer smatramo da ih treba upoznati sa našom zajedničkom kućom, da dobiju što više informacija, te da se studenti dobro osjećaju i da im se poželi topla dobrodošlica. Svečano uručivanje indexa je veoma važan korak, jer oni ulaze u jedan novi prostor, te im se trebaju dati informacije da se što bolje snađu i da imaju što manje „praznog“ hoda.

Jasmina: Budući planirani koraci? Imate li neke planove za Fakultet u skoroj budućnosti?
Prof. dr. Skender: Mi planiramo potpuno preseliti Fakultet u objekat Kampusa. U narednom periodu ćemo izgraditi dvoranu, jedno krilo zgrade od 1000 m2, sportske terene, biblioteku, čitaonicu sa pristupom internetu. Samo u ovoj godini smo na ime naših projekata od Federalnog ministarstva obrazovanja dobili oko 60 000 KM za poboljšanje kvaliteta nastave  (opremanje laboratorija za kineziološka istraživanja i opremanje savremenog informatičkog kabineta). Planiramo uposliti još 10 novih ljudi u nastavni proces, pomagat ćemo našim asistentima da sto prije dođu do titula i do izbora u zvanju koji su nam prijeko potrebni. Iskreno se nadam da će i Vlada USK podržati ove planove.

cazin.NET

 

 
Objavio: Pet, 02/12/2011 - 17:26

Facebook komentari

Back to top