Saradnja Poljoprivrednog zavoda USK i KPZ Bihać

Home

Saradnja Poljoprivrednog zavoda USK i KPZ Bihać


U cilju resocijalizacije zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Bihać, Poljoprivredni zavod USK-a u suradnji sa partnerima, a na zahtjev menadžmenta navedene ustanove obezbjedio je 200 kom, sadnica jabuke za formiranje ogledno-radnog voćnjaka.

 

Vrijednost donacije je oko 1 000 KM a istu je uručila u ime Poljoprivrednog zavoda USK-a dipl.ing.voćarstva Sabira Handanović. Nakon završetka pripremnih radova koji su pretpostavljali uklanjanje  starih stabala ranijeg voćnjaka slijedile su operacije oranja, krčenja panjeva, korištenje zemljišnih insekticida i kopanje jama za sadnju novih voćnih stabala.

 

Primjer sadnje Poljoprivrednog zavoda USK-a i KPZ Bihać hvale je vrijedan jer će kroz podizanje planiranog voćnjaka pritvorenici imati priliku da se educiraju i aktivno uključe u inkluzivne društvene procese.
Stručno savjetodavna podrška Zavoda bit će uspostavljena i u narednom periodu uključujući i druge grane primarne poljoprivredne proizvodnje.

 

Za očekivati je da će ovaj, jedinstven pilot projekat u FBiH koji u konačnosti vodi ka formiranju poljoprivredne ekonomije KPZ naići na podršku šire društvene zajednice i kroz društveno koristan rad omogućiti jednostavnije uključivanje osoba osuđenih za lakša krivična djela u aktuelne životne tokove.

 

 

Objavio: Tue, 06/12/2011 - 16:06

Facebook komentari

Back to top