Stop radu na crno: Finansijski efekti u USK 409.000 KM

Home

Stop radu na crno: Finansijski efekti u USK 409.000 KM


S ciljem suzbijanja rada na crno u ovoj je godini pojačan inspekcijski nadzor u F BiH. U posljednjoj akciji je na području USK-a inspekcijskim kontrolama u oblasti radnih odnosa utvrđeno da su 92 osobe radile na crno, izdato je 414 prekršajnih naloga i izrečeno 408.841 konvertibilnih maraka kazni poslodavcima.

Odlukom Vlade Federacije BiH inspektori Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, su uz podršku inspektora Federalne Porezne uprave, ove godine proveli dvije opsežne akcije pod nazivom ,,Stop radu na crno”. Akcije su realizirane u maju i junu, te septembru i oktobru,  međutim, s ciljem suzbijanja rada na crno tokom čitave godine su pojačani inspekcijski nadzor na području Federacije. „Rezultat posljednje akcije suzbijanja rada na crno, koja je provedena na području USK-a, su 43 novoprijavljena  radnika, kaže Mahmut Jukić, direktor Uprave za inspekcijske poslove USK.

„Što se tiče našeg kantona inspektori su izvršili 93 inspekcijskih pregleda u subjektima nadzora i tom prilikom 2.211 radnika. Od toga zatekli su 92 radnika koji su radili na crno, dok je zahvaljujući ovoj akciji 43 radnika u skladu sa zakonom prijavljeno. No, nažalost pored ovog  preventivnog djelovanja, inspektori su bili prinuđeni izdati i  prekršajene naloge na našem kantonu - 414 prekršajnih, a finasijski efekti su 409.000 KM. Među rezultatima pojačanih inspekcijskih kontrola ja bih istakao i to da je izvršena uplata naknada  po osnovu  opće korisnih funkcija šuma, za šume i puteve u 110 subjekata“, zadovoljan je Jukić.

Iako su akcije suzbijanja rada na crno provedene kao preventivne mjere s ciljem uređenja ove oblasti, a ne kažnjavanja poslodavaca, ipak su usljed utvrđenih nezakonitih i drugih radnji inspektori bili prinuđeni da izdaju i 9 rješenja o zabrani rada privrednih subjekata, kaže direktor Uprave za inspekcijske poslove USK-a.

rtvc

Objavio: Pet, 09/12/2011 - 18:05

Facebook komentari

Back to top