STOP RADU NA CRNO: Prihodi za USK nakon inspekcija povećan između 4 i 7%

Home

STOP RADU NA CRNO: Prihodi za USK nakon inspekcija povećan između 4 i 7%

Inspekcijski nadzori na suzbijanju rada na crno u Federaciji BiH u periodu od 12.09  – 29.10.2011.godine rezultirali su ukupnim finansijskim efetktima u iznosu od gotovo 4,5 miliona KM, te prijavljivanjem novih 16.304 radnika, a u toku je i uvođenje u pravo novih 482 radnika.

Kako navode u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, inspekcijskim nadzorima zatečen je daleko manji broj lica koja su angažovana na radu kod subjekta nadzora suprotno Zakonu a i disciplina isplate plata i uplate doprinosa je na većem nivou nego je to konstatovano ranijim kontrolama.

Posebno je značajan pozitivan odnos javnosti, odnosno građana prema  provedenim aktivnostima i aktivno sudjelovanje u otkrivanju i prijavljivanju poslodavaca  kod kojih su angažovana lica na radu na crno.

Inspekcije su u svom djelovanju gdje je to bilo moguće primjenjivale preventivne mjere a gdje se radilo o grubom kršenju materijalnih propisa primjenjivale su i represivne mjere izdavanjem prekršajnih naloga. U akciji je učestvovalo 107 inspektora, a kontrolisano je 11.018 malih i srednjih preduzeća na području cijele Federacije BiH.

Kontrolisano je 31.310 zaposlenika, a zatečeno je 1.729 radnika na crno. Također,  16.786 radnika uvedeno je u pravo. Federalna uprava za inspekcijske poslove u posljednjoj kontroli izdala je 4.483 prekršajna naloga i izrekla 4.119.599 KM kazni poslodavcima, a zaustavljen je i pad prihoda u federalnom Zavodu PIO koji je prisustan još od januara do augusta 2011.g., tako da je ostvareni prihod u septembru iznosio 122.793.138 KM a Đu oktobru 123.278.680 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona kontrolisano je 2.211 radnika, od čega su 92  bila neprijavljena, izdato je 414 prekršajnih naloga i izrečeno 408.841 KM kazni poslodavcima. U toku nadzora evidentirana su i 43 novoprijavljena radnika, te izrečeno 9 mjera zabrana rada.

Prihodi u USK su u ova dva mjeseca povećani između 4 i 7 posto, no njihov značajniji porast u cijeloj FBiH očekuje se u novembru i decembru.

Iako u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove navode da se stanje značajno  poboljšalo, posebno u oblasti radnih odnosa u smislu poštivanja zakonskih propisa, redovinije isplate plata radnicima i uplate doprinosa po osnovu zaposlenosti, kontrole će biti nastavljene i u decembru, s posebnim akcentom na kontrolne nadzore kod onih subjekata nadzora koji  su vršili prijave i odjave za isto lice u kratkom periodu.

uskportal.ba

Objavljeno: Tue, 06/12/2011 - 08:39

Facebook komentari

Back to top