Tevba (pokajanje) u Ramazanu

Home

Tevba (pokajanje) u Ramazanu

Privedite mjesec Ramazan kraju sa iskrenim pokajanjem Allahu od grijeha,i nastojte da Mu se približite djelima s kojima je zadovoljan,jer je čovjek uvijek sklon pogrešci i prijestupu. Svi sinovi Ademovi su grešnici,a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Uzvišeni je Allah podstaknuo u Svojoj Knjizi,i Allahov Poslanik u svome sunnetu,na traženje oprosta i pokajanje Allahu. Kaže Uzvišeni:

” I da od Gospodara svoga oprosa tražite i da se pokajete,a On će vam da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete-pa,ja se,zaista,bojim za vas patnje na Velikom danu.”(Hud,3)

“Reci: ‘Ja sam doista čovjek kao i vi,samo-meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog,zato Njega iskreno obožavajte i od Njega oprosta tražite!’A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju.”(Fussilet,6)

“I svi se Allahu pokajte,o vjernici,da biste postigli ono što želite.”(En-Nur,31)

“O vi koji vjerujete,učinite pokajanje Allahu iskreno,da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas vas u džennetske bašće,kroz koje rijeke teku,uveo,na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. ‘Gospodaru naš’- govorit će oni- ‘ućini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti sve,doista možeš.’”(Et-Tahrim 8)

(putem-islama.com)

Objavito: Čet, 06/18/2015 - 14:12

Facebook komentari

Back to top