VELIKA KLADUŠA: Upriličena prezentacija prečišćivača otpadnih voda firme „Regeneracija“

Home

VELIKA KLADUŠA: Upriličena prezentacija prečišćivača otpadnih voda firme „Regeneracija“


Jedna od faza izgradnje kanalizacionog sistema grada Velika Kladuša jeste izgradnja distributivne mreže i prečišćivača otpadnih voda. S ciljem postizanja što kvalitetnije kanalizacione mreže u Velikoj Kladuši, s fokusom na izgradnju prečišćivača, u utorak, 06. decembra, u općinskoj vijećnici prezentaciju svojih uređaja za prečišćavanje upriličila je velikokladuška firma „Regeneracija“. Riječ je o prečišćivaču namijenjenom za oko 16.400 građana, a čije bi projektovanje i izgradnju obavila ova firma, te bi pružili i garanciju, kao i usluge servisa i montaže.

U ime preduzeća „Regeneracija“ prezentaciju o funkcioniranju ovoga postrojenja održao je Edin Miljković, direktor firme, koji je prezentirao modele i načine financiranja, te izgradnju prečišćivača otpadnih voda kakvi se danas koriste u razvijenim sredinama.

S nekoliko riječi o kanalizacionom sistemu prisutnima se obratio općinski načelnik Admil Mulalić, ukazavši na ovaj veliki poduhvat i historijski projekt od kojeg će svi građani Velike Kladuše imati veliku korist, a čija će izgradnja trajati 4 godine.

O početku ovog projekta i dosadašnjoj implementaciji govorio je direktor JKP „VIK“ Velika Kladuša Osman Čaušević, istaknuvši da je i ova prezentacija način da se svi upoznaju sa ovim postrojenjima kako bi u konačnici izvršili pravilan izbor i dobili jedan od najsavremenijih kanalizacionih sistema.

Prezentaciji su prisustvovali zaposleni u JKP „VIK“, Općinskom organu uprave, zastupnici na višim nivoima vlasti i zainteresirani građani.

Interesantna činjenica vezana za prečišćivače firme „Regeneracija“odnosi se na to da kvaliteta vode na izlazu iz prečišćivača, osobito u slučajevima s dodatnom dezinfekcijom, omogućava ispuštanje prečišćene vode i u otvorene vodotoke bez opasnosti narušavanja njihove prirodne biološke ravnoteže. Pročišćena voda može se koristiti i za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina, te u druge razne namjene.

mojusk.ba

Objavio: Wed, 07/12/2011 - 12:53

Facebook komentari

Back to top