Velika Kladuša: Održana završna javna rasprava o Nacrtima Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća

Home

Velika Kladuša: Održana završna javna rasprava o Nacrtima Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća


Nakon što je zaključkom sa 35. sjednice Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša uputilo u javnu raspravu Nacrte Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, završna javna rasprava po nacrtima ovih akata održana je u petak, 09. decembra, u općinskoj vijećnici.

Organizator javne rasprave bila je Komisija za statut i propise Općinskog vijeća, a prisustvovali su joj članovi Savjeta i predsjednici mjesnih zajednica, predsjedavajući Općinskog vijeća Sejfo Mustafić, te druga zainteresirana lica koji su ovom prilikom iznijeli svoje primjedbe i sugestije na ove nacrte. Određeni prijedlozi su dostavljeni i u pisanoj formi.

O razlozima za donošenje novih Odluka i novinama govorio je sekretar Općinskog vijeća Senad Okanović. Naime, razlozi za usvajanje proizlaze iz obaveze Općine da uskladi Statut i druga svoja akta prvenstveno sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi USK-a, ali i zbog izmjena većeg broja drugih zakona i propisa, kao što su Izborni zakon, Zakon o prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u F BIH, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i slično. Inače, aktuelna Odluka o Statutu i Poslovniku donesena je 2007. godine.

kip.ba

Objavio: Sat, 10/12/2011 - 11:16

Facebook komentari

Back to top