Zajsedala Skupština USK

Home

Zajsedala Skupština USK


Uz izmjenjen dnevni red  danas je u Bihaću  zasijedala Skupština USK

 Prvi dio  zasijedanja  obilježila su poslanička pitanja i  insistiranja opozicionih stranaka da se na dnevnom redu nađe i informacija o odluci UO Zavoda zdravstenog osiguranja o povećanju  visine premije sa 15 na 25 KM, a potom i  rasprava o Prijedlogu  zakona o državnim službenicima  i namještenicima u  organima  državne službe USK, koji je na insistiranje  sindikata državnih službenika, te usaglašavanja stavova  stranaka platforme povučen do naredne sjednice Skupštine USK. Inače , prije 16 sjednice Skupštine, zasijedao je kolegij na kojem je odlučeno da se sa dnevnog reda skine tačka izbor i imenovanje, a doda prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom obrazovanju po hitnoj proceduri.

U samom početku Skupštine  zastupnici iz  Stranke za BiH i  klub A SDA  uputili su kritiku što se na dnevnom redu  zasijedanja nije našla informacija o odluci UO  Zavoda zdravstenog osiguranja o povećanju  visine premije sa 15 na 25 KM.  Kao se polemika o ovoj odluci koja će itekako ugroziti i onako loš standard stanovništva proširila i kroz poslanička pitanja, direktor Zavoda Zdravstvenog osiguranja Suad Hamzabegović  iznio je razloge kojima se UO rukovodio pri donošenju ove odluke.Hamzabegović je naglasio da smo mi kanton sa najnižom cijenom premije, te da je došlo do povećanja svih troškova, a  u pripremi je i  esencijalna lista sa daleko većim brojem lijekova među kojima i onih skupih, te je povećana paleta usluga u zdravstvenim ustanovama u kantonu. Ministar zdravstva Amir Murić   dodao je da se  sa federalnog nivoa vrši pritisak na ministarstvo da se uvede participacija ili da se uradi korekcija cijene premije. Premijer USK Hamdija Lipovača pak ostao je pri svom stavu te je pozvao stanovništvo da ne uplaćuju premiju  dok se ovo pitanje ne riješi.

Prijedlog zakona o državnim službenicima   i namještenicima u  organima  državne službe USK na koji se sa nestrpljenjem čekalo, na insistiranje sindikata državnih službenika , kao i opozicionih stranaka , a  nakon konsultacija  predstavnika stranaka platforme  povučen je sa dnevnog reda do naredne sjednice Skupštine.

 U nastavku zastupnici su razmatrali prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom obrazovanju po hitnoj proceduri.

Objavio: Pon, 05/12/2011 - 21:54

Facebook komentari

Back to top