Da li vas Allah, s.v.t., voli?

Submitted by Azra on Tue, 03/07/2018 - 20:54

Pa je uzeo Kur’an da vidi da li ima karakteristike osoba za koje je Alah spomenuo da ih voli.

Pronašao je da Allah voli el-Muttakin (bogobojazne), pa je rekao: “Ne bih se usudio da se smatram jednim od njih”.

Onda je otkrio da Allah voli es-Sabirin (strpljive), pa se sjetio: ‘Koliko sam nestrpljiv’.

Onda je pronašao da Allah voli el-Mudžahidin (one koji se trude na Njegovom putu), pa se sjetio koliko je lijen i nemoćan.

Onda je otkrio da On voli el-Muhsinin (one koji rade dobra djela), pa se i sjetio koliko je daleko i od toga.

On zatim kaže: “Prestao sam dalje da tražim kako bih izbjegao razočarenja. Razmišljao sam o svojim dobrim djelima te sam otkrio da je većina pomiješana s lijenosti, hladnoćom, mahanama i grijesima.

Onda sam se sjetio da Allah voli et-Tevvabin (one koji se kaju) i tada sam shvatio da je to za mene i one poput mene. Počeo sam izgovarati ‘Estagfirullah ve etubu ilejhi” kako bi mogao biti jedan od onih koje Allah voli”.

Topic