PREDSTAVLJAMO: Kandidati Demokratske fronte USK-a

Submitted by admin on Pet, 14/09/2018 - 07:14
Kampanja za Opće izbore 2018. godine započela je 07. septembra i traje do 06. oktobra do 07:00 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

Na našem portalu Cazin.NET ustupit ćemo mjesto svim strankama i kandidatima koji se žele na ovaj način i putem našeg medijskog prostora predstaviti javnosti. Za početak, upoznajmo se sa kandidatima Demokratske fronte Cazin za sve nivoe vlasti za predstojeće opće izbore.

  Kandidati za skupštinu USK-a:

Ekrem Prošić, diplomirani pravnik
Senita Handukić, programer
Amir Murić, doktor medicine, specijalista neuropsihijatar
Zaharije Mesić, viši radiološki tehničar
Renata Azinović, diplomirani menadžer
Edita Grošić, diplomirani inžinjer poljoprivrede
Edvin Bolić, magistar građevine
Emina Redžić, profesor njemačkog jezika
Jasna Beganović, bachelor tekstilnog dizajna i konfekcije
Arif Ferizović, ekonomski tehničar
Šeherzada Ezić Majstorović, doktor medicine, specijalista
Samir Ikanović, diplomirani ekonomista
Selma Selimović, diplomirani inžinjer medicinsko - laboratorijske dijagnostike
Selma Selimović, diplomirani inžinjer medicinsko - laboratorijske dijagnostike
Jovo Ademović, inžinjer mašinstva
Edina Pečenković, medicinska sestra
Endi Kurtić, doktor stomatologije
Ermin Biščević, diplomirani ekonomista
Mehmed Elezović, doktor medicine
Aida Alijagić, inžinjer hemije
Fikret Koljić, medicinski tehničar
Aldin Husak, student, apsolvent zdravstvenih studija
Bekira Prošić, diplomirani pravnik
Bekira Prošić, diplomirani pravnik
Mensud Šahinović, diplomirani ekonomista
Najda Selimagić, sanitarni inžinjer
Enes Husetić, profesor njemačkog jezika
Đemal Elezović, inžinjer šumarstva
Fahreta Puškar, diplomirani inžinjer saobraćaja
Fahreta Puškar, diplomirani inžinjer saobraćaja

Predstavnički dom Parlamenta FBIH:

Zeid Mujić, magistar ekonomije
Aida Mataruga, doktor medicine, specijalista fizijatrije i rehabilitacije
Senahid Nuhanović, diplomirani pravnik
Almir Zulić, diplomirani menadžer za finansije i bankarstvo
Armina Begić, diplomirani ekonomista
Armina Begić, diplomirani ekonomista
Šemsudin Dervić, doktor ekonomskih nauka
Ibrahim Grošić, diplomirani inžinjer poljoprivrede
Ekrema Bužimkić, medicinska sestra
Alma Bratić, diplomirani pravnik
Ekrem Pehlić, profesor doktor nauka
Šaćir Fajić, diplomirani ekonomista

Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH:

Mahmut Alagić, diplomirani pravnik
Ivana Robović, profesor hrvatskog i engleskog jezika
Rusmir Mujadžić, sanitarni inžinjer
Asmir Lepuzanović, doktor medicine, specijalista porodične medicine
Nadja Kasumović, bachelor poslovne ekonomije
Esmira Ramić, nastavnik razredne nastave
Amel Mizić, doktor medicine