fbpx Dom naroda Parlamenta BiH podržao u prvom čitanju Prijedloge zakona poslanika SDP-a Denisa Bećirovića i Mirsada Mešića

Dom naroda Parlamenta BiH podržao u prvom čitanju Prijedloge zakona poslanika SDP-a Denisa Bećirovića i Mirsada Mešića

Home

Dom naroda Parlamenta BiH podržao u prvom čitanju Prijedloge zakona poslanika SDP-a Denisa Bećirovića i Mirsada Mešića


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je podržao u prvom čitanju principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici SDP-a u Predstavničkom domu PS BiH dr. Denis Bećirović i Mirsad Mešić.

Predloženim zakonskim rješenjima predviđa se ukidanje prava na isplatu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH. U slučaju da Dom naroda PS BiH i u drugom čitanju usvoji ove zakone u narednom periodu će po ovom osnovu biti ušteđene desetine hiljada KM.

Delegati su usvojili i zaključak prema kojem Dom naroda PS BiH traži od Vijeća ministara BiH da do isteka druge faze u nadležnojparlamentarnoj komisiji dostavi amandman s taksativno nabrojanim osobama na koje se odnosi zakon, odnosno ko su izabrani i imenovani dužnosnici, a sukladno iznesenim stavovima predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH na sjednici Komisije za finansije i budžet.

Naknada za "efektivan rad u institucijama BiH" regulisana je Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji jasno precizira da zaposleni u institucijama imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada za vrijeme provedeno na radu.

"Visina jubilarne nagrade utvrđuje se posebnim aktom Vijeća ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, s tim da se kao kriterij za utvrđivanje visine naknade uzima prosječna plaća u BiH i dužina efektivnog radnog staža u institucijama BiH", piše u Zakonu o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Administrativne komisije donose odluku o jubilarnim nagradama koje se po principu automatizma uplaćuju državnim zvaničnicima. U prošlosti su pojedini parlamentarci slali i dopise Administrativnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od koje su tražili da im se ne uplaćuje ovakva vrsta naknade.

 

(Izvor:SDP BiH)

Objavio: Pet, 30/06/2017 - 12:45

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top