D.O.O. “Krupa kabine” Bosanska Krupa: Oglas za posao – potreban viljuškarista

Submitted by Azra on Pet, 15/06/2018 - 13:35
DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ŽELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA

DRUŠTVO “KRUPA KABINE” D.O.O. BOSANSKA KRUPA POZIVA SVE ODGOVORNE, POUZDANE I MOTIVIRANE OSOBE KOJE SE ŽELE PROFESIONALNO RAZVIJATI DA SE PRIJAVE NA

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

I – NAZIV RADNOG MJESTA: REFERENT U PRODAJI – VILJUŠKARISTA, 1 IZVRŠITELJ

II – OPIS POSLOVA: IZVRŠAVANJE POSLOVE IZ DOMENA PRODAJE PROIZVODA I ROBE, PRAĆENJE PLANOVE ISPORUKA I URGIRANJE U PROIZVODNJI, PRAĆENJE ZALIHE U SKLADIŠTU GOTOVE ROBE I KOORDINIRANJE ISPORUKE, KOMUNICIRANJE I USKLAƉIVANJE ISPORUKE ZA KUPCIMA, PRIPREMA PRODAJNIH RAČUNA I IZVOZNU DOKUMMENTAICJU.

III – USLOVI:

  • POZNAVANJE ENGLESKOG JEZIKA
  • POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU
  • NEOPHODNO PRETHODNO RADNO ISKUSTVO NA RADNOM MJESTU VILJUŠKARISTE

IV – TRAŽENE SPOSOBNOSTI:

  • SAMOSTALNOST U RADU KAO I RAD U TIMU
  • DOBRE ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
  • ŽELJA ZA DALJIM UČENJEM I USAVRŠAVANJEM

V – NUDIMO VAM:

  • ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RAZDOBLJE DO MJESEC DANA SA MOGUĆNOŠĆU PRODUŽETKA UGOVORA NA NEODREĐENO VRIJEME
  • RAD U POTICAJNOJ I UGODNOJ ATMOSFERI
  • EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANJE
  • PRILIKU ZA LIČNI I PROFESIONALNI RAST I RAZVOJ

POZIVAJU SE SVI ZAINTERESIRANI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU NAVEDENE USLOVE DA PRIJAVU SA KRAĆOM BIOGRAFIJOM POŠALJU NA ADRESU:

“KRUPA KABINE” D.O.O.

ULICA UNSKA B.B.

BOSANKA KRUPA

ILI NA E-MAIL ADRESU: KRUPA@KK-CAB.COM

OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNOG MJESTA.

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA BROJ TELEFONA: 037/470-026

Topic