Izmještene migrantske porodice iz napuštenih objekata na području USK

.
Služba za poslove sa strancima s Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, na području Unsko-sanskog kantona, na lokalitetu Bosanske Bojne provela akciju izmještanja migranata iz napuštenih objekata.

S obzirom na to da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za boravak, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmještanju s navedenog lokaliteta te zbrinjavanju u privremeni prihvatni centar Borići koji je predviđen za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

 

S navedenog lokaliteta, iz osam napuštenih objekata, izmještene se i u privremeni prihvatni centar Borići smještene 34 porodice s ukupno 115 članova, od čega su 53 djeca.

 

Provođenju navedenih aktivnosti prisustvovali su i medicinski timovi humanitarne organizacije SOS iz Bihaća, koji su porodicama u slučaju potrebe mogli pružiti medicinsku pomoć na licu mjesta.

 

Navedene operativne aktivnosti su rezultat zaključaka s prethodno održanih sastanaka s ministrom sigurnosti BiH, predstavnika Službe i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

 

Ove aktivnosti će biti nastavljene kako bi migranti iz napuštenih objekata bili smješteni u privremene prihvatne centre, navodi se u saopćenju.

Izvor: