Javna rasprava o regulacionom planu "Pilana"

Home

Javna rasprava o regulacionom planu "Pilana"


 

Administrativni  poslovi  oko formiranja Poslovne zone „Pilana“ u Bosanskoj Krupi  se finaliziraju, a da bi se u Poslovnoj zoni “Pilana“ počelo  graditi neophodno je usvajanje Regulacionog plana za ovo područje. Tim povodom održana je Javna rasprava  o regulacionom planu koji bi trebao biti usvojen već na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa.

 

Javnu raspravu o Regulacionom planu „Pilana“ sazvalo je Općinsko vijeće  Bosanska Krupa nakon što je na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo nacrt ovog plana.

 

Raspravu je vodio predsjednik statutarno pravne komisije Hamdija Ćehajić  koji je zajedno sa općinskim načelnikom Arminom Halitovićem i šefom službe za urbanizam i građenje Ajšom Kadirić dao uvodne napomene .

 

Regulacionim  planom  područja „Pilana“  obuhvaćeno je oko 17 hektara građevinskog zemljišta od čega preko 13 hektara spada u Poslovnu zonu „Pilana“. Tih 13 hektara podjeljeno je na trideset parcela od kojih je osam već u vlasništvu poslovnih subjekata koji su u partnerstvu sa općinom Bosanska Krupa otkupili imovinu ŠIP „Una“ u stečaju.

 

Na javnoj raspravi su bili prisutni zainteresirani vlasnici parcela  koji su uglavnom zadovoljni ponuđenim rješenjima i načinom na koji su formirane parcele, planirani prilazni putevi, interne saobraćajnice i priključak na magistralni put. Manje primjedbe su upućene da udaljenost građevinske linije od ruba parcele i udaljenost građevinske linije od rijeke Une koja je definisana posebnim zakonom, a upućen je zahtjev da se u Regulacioni plan „Pilana“ uvrsti i proširenje jednog od priključaka na magistralni put kako bi se povećala efikasnost internog saobraćaja unutar same zone.

 

Regulacionim planom određena je spratnost objekata koji se namjeravaju graditi i maksimalna izgrađenost parcele, a regulisan je i način  na koji će se postupati sa već postojećim objektima na parcelisanom zemljištu.

 

Primjedbe na Regulacioni plan „Pilana“ biće upućene Geodetskom zavodu u Sarajevu koji je i nosilac izrade plana. Očekivanja su da će se već na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća krajem ovog mjeseca usvojiti i prijedlog ovog plana. To je put da se store svi preduslovi za početak izgradnje poslovnih proizvodnih i uslužnih objekata u kojima će radno mjesto naći stotine stanovnika općine Bosanska Krupa.

 

 

mojusk

Objavio: Wed, 07/12/2011 - 17:12

Facebook komentari

Back to top