Jedna od najvećih pobjeda Petog korpusa i Armije RBiH: Godišnjica slamanja agresorske ofanzive “Breza 94” (VIDEO)

Home

Jedna od najvećih pobjeda Petog korpusa i Armije RBiH: Godišnjica slamanja agresorske ofanzive “Breza 94” (VIDEO)


12. septembra 1994. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva na Bihaćki okrug  „Breza 94“. Cilj operacije koju je planirao i vodio optuženi ratni zločinac Ratko Mladić bio je uništiti 505. itešku brigadu, zauzeti Bužim, Cazin i Bihać.

Tog je 12. septembarskog dana 505. viteška imala svoj najveći i najteži dan. Slamajući ofanzivu agresora dobila je oreol jedne od najsposobnijih jedinica u Armiji Republike BiH.

Slamanjem ofanzive agresora koju je vodio pod kodnom oznakom „Breza 94“od 4. do 12. septembra ’94. propao je plan agresora o pokoravanju Bihaćkog okruga i uništenja 505.viteške, kao i plan spajanja dviju tadašnjih srpskih paradržavnih tvorevina. Trebalo je napraviti prevagu na frontu i olakšati poziciju srpske pregovaračke strane na političkoj sceni.

Operaciju je planirao i vodio sam Ratko Mladić i nazvao „Breza“ vjerovatno po mjestu osmatračnice UNPROFOR-a okružene brezama, odakle je cijelo vrijeme posmatrao njen tok na granici na Suhoj međi. Agresor je angažirao 9,5 hiljada vojnika Prvog i Drugog krajiškog korpusa, zatim 6 helikoptera, 14 tenkova, 58 minobacača, 23 topa i sedam haubica, a ostalo je zabilježeno da je u jednom na linije branilaca padalo više od hiljadu i po projektila.

Viteška 505. je bila izložena najtežem ratnom izazovu s kojim se bilo teško nositi. U tim je presudnim trenucima komandant Nanić donio odluku da 505.krene u protivnapad, koji je i izvršen 12. septembra. Hiljadu i pet stotina bužimskih gazija ušlo je za leđa agresoru i samo su minute dijelile vitezove da zarobe Ratka Mladića, koji je bio ranjen. Slamanjem ofanzive istopili su se svi planovi agresora, a 505. Viteška tog je 12. septembra izišla ponovo na državnu granicu:Ravnice-Ćulumak, Makarovača-Ćorkovača, odnosno Suha međa.

U zaplijenjenoj dokumentaciji čitano je o namjerama i razmjerama akcije, ali i o Mladićevoj naredbi da u Bužimu ni pile ne smije ostati živo. Bio je to najteži, ali i najveći dan 505. viteške, a slamanjem „Breze 94“ ostvarena je jedna od najvećih pobjeda Petog korpusa i Armije RBiH u odbrambeno-oslobodilačkom ratu ’92-’95.

 

(Izvor: USN)

Topic
Objavio: Tue, 12/09/2017 - 15:08

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top