Konkurs za prijem novih uposlenika u firmu Č.J. d.o.o. Bihać

Submitted by Armin on Tue, 15/05/2018 - 11:54
U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 08.05.2018. godine raspisuje konkurs.

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 08.05.2018. godine raspisuje sljedeći

 

KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa

 

Objavljuje se konkurs za slijedeća radna mjesta:

 

  1. Zavarivač                                                       5 izvršilaca
  2. Bravar                                                            5 izvršilaca
  3. CNC opetrater                                            2 izvršioca
  4. Električar održavanja                             1 izvršilac

 

 

Pored Zakonom propisanih općih uvijeta, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće posebne uvijete:

 

 

  • KV/VKV/SSS
  • Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima
  • Samostalnost u radu kao i rad u timu

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta.

 

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

 

DOO”Č.J.”BIHAĆ , Ul. Mlinska b.b. , 77 000 BIHAĆ , sa naznakom

“PRIJAVA NA KONKURS”  ili na e- mail: info@cj-doo.com.

Topic

Povezane vijesti