Konkurs za prijem novih uposlenika u firmu Č.J. d.o.o. Bihać

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać,dana 03.04.2018. godine raspisuje sljedeći  KONKURS za zasnivanje radnog odnosa.

 

Objavljuje se konkurs za slijedeća radna mjesta:

           Ispitivač kvaliteta proizvoda                2 izvršioca

  1. Zavarivač                                                       5 izvršilaca

  2. Bravar                                                            5 izvršilaca

 

Pored Zakonom propisanih općih uvijeta, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće posebne uvijete:

 

Za poziciju br. 01:

  • VSS-VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sistema studija ili SSS-  IV stepen mašinski tehničar

  • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnom poslovima

  • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
  • Poželjno osnovno znanje za radu inžinjenrkim softverima (prednosz AutoCad)
  • Poželjni poznavanje njemačkog/engleskog jezika

 

Za poziciju br. 02 i 03:

  • KV/VKV/SSS
  • Poželjnoradnoiskustvonanavedenimposlovima

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Konkursostajeotvorendo popuneupražnjenihradnihmjesta.

 

Kandidatisudužnisvojeprijavesapotpunomdokumentacijom, ličnoiliputempošte, dostavitinaadresu:

 

DOO”Č.J.”BIHAĆ , Ul. Mlinskab.b. ,77 000 BIHAĆ , sanaznakom

“PRIJAVA NA KONKURS”ilina e- mail: info@cj-doo.com.

 

                                                                                             

DOO “Č.J.”BIHAĆ

                                                                                                          IzvršniDirektor

                                                                                                          ……………………………

 

                                                                                                          Dino Čavkić, ing.građ.

Izvor: