MOSTAR: Sastanak o okvirnom planu prevencije seksualnog i rodno utemeljenog nasilja

Home

MOSTAR: Sastanak o okvirnom planu prevencije seksualnog i rodno utemeljenog nasilja


Gender centar Federacije BiH danas je u Mostaru organizirao radni sastanak na kojem će biti prezentiran Okvirni plan prevencije seksualnog i rodno utemeljenog nasilja, a koji će biti ponuđen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Mostara.

Pomoćnica direktorice Gender centra Federacije BiH Ana Jakšić kazala je u izjavi za Fenu kako taj centar implementira projekt "Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja u BiH", koji je podržan od strane UNDP-a i UNFPA u BiH, te da taj projekt ima dvije komponente. Naglasak se, kako je kazala, u prvoj komponenti stavlja na edukaciju profesionalaca koji se svakodnevno bave žrtvama nasilja, dok se u okviru druge komponente, o kojoj će se danas govoriti, treba izraditi lokalni plan prevencije da bi se to nasilje suzbilo.

"Osnovni cilj edukacije je kako sporove, odnosno nastale mučne situacije rješavati na miran način bez većih konflikata.

Predlažemo, a ima velike volje i zainteresiranosti kod Gradskog vijeća i kod gradonačelnika Mostara, da se taj plan prevencije, koji će isključivo raditi osobe s područja Grada Mostara, usvoji i na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća, a to je u narednoj godini, i onda bi to predstavljalo plan koji će imati izvore financiranja. Tu predviđamo kako proračunska, tako i donatorska sredstva, nositelje tih aktivnosti i rokove za realizaciju pojedinih aktivnosti", kazala je Jakšićeva.

Ona je istaknula kako izrada navedenog plana u Mostaru počinje današnjim sastankom te da će nacrt tog plana biti završen do kraja ove godine.

"U prvom mjesecu naredne godine taj plan bi trebao da dobije neki svoj završni oblik, da se organizira jedna šira rasprava o njemu i tek da se onda ponudi gradonačelniku Grada Mostara, kako bi ga mogao predložiti Gradskom vijeću", rekla je Jakšićeva.

Sudionici današnjeg sastanka su, između ostalog, predstavnici gradskih službi Grada Mostara, Centra za socijalni rad, zdravstvenih i obrazovnih institucija, te nevladinih organizacija.

Inače, Gender centar Federacije BiH implementira projekt "Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno utemeljenog nasilja u BiH" na području Grada Mostara te općina Bihać, Goražde, Prača i Ustikolina.

bljesak.info

Objavio: Tue, 06/12/2011 - 10:51

Facebook komentari

Back to top