Najveća NATO vježba: U BiH dolaze učesnici iz 30 država svijeta

Home

Najveća NATO vježba: U BiH dolaze učesnici iz 30 država svijeta


Bosna i Hercegovina će u septembru biti domaćin NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017”, koja će biti izvedena od 24. do 29. septembra na području Tuzlanskog kantona, a zajednički je organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski koordinacijski centar za reagovanje na katastrofe (EADRCC).

Izvršni direktor vježbe Samir Huseinbašić kaže da je to vježba otklanjanja posljedica katastrofe, po uzoru na nesreću poplava kakva je bila 2014. godine na širem području Bosne i Hercegovine. Izvodi se u organizaciji institucija BiH i NATO-a.

U vježbu su uključeni, pored Ministarstva sigurnosti BiH kao nosioca planiranja, organizacije i izvedbe vježbe, još i Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), Kantonalna uprava civilne zaštite, Republička uprava civilne zaštite RS, Odjel javne sigurnosti Brčko Distrikta, Oružane snage i druge institucije i organi na nivou BiH, entiteta i nižem nivou koji će dati doprinos po konceptu odgovora na katastrofe.

Huseinbašić kaže da je ovo sedamnaesta po redu vježba u NATO okruženju i okupit će ukupno 1.300 učesnika iz BiH i 30 država svijeta - iz država članica NATO-a, država partnerskih inicijativa NATO-a i drugih država i međunarodnih organizacija koje se prijave za učešće u vježbi.

Istaknuo je da je ovo dosad po obimu najveća NATO-ova vježba od kada se izvode vježbe od 2000. godine te da je samo za dvije planske konferencije koje su održane bilo 120 i 170 učesnika iz država koje će učestvovati u vježbi.

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće.

"Od 1.300 učesnika, 600 će biti međunarodnih i oko 700 učesnika iz BiH. U ovaj broj je uključen i veliki broj posmatrača iz BiH i međunarodnih posmatrača, a očekuje se i prisustvo velikog proja predstavnika sredstava javnog informiranja, kako domaćih tako i međunarodnih", naveo je Huseinbašić.

Po njegovoj ocjeni, vježba je značajna po tome što će, shodno postavljenim ciljevima, provjeriti kapacitiranost odgovora za poplave i druge vrste katastrofa u mjeru koliko sada imamo spremnosti i "sigurno predstaviti šta nam to nedostaje za naredni period“.

"Moći ćemo provjeriti kapacitete pomoći Oružanih snaga civilnim strukturama, kao i koncept, odnosno mehanizam prijema međunarodne pomoći po mehanizmu pružanja i prijema međunarodne pomoći. Sigurno da će ova vježba u velikoj mjeri pomoći u daljoj izgradnji kapaciteta", kazao je Huseinbašić.

Dodao je da će scenarij koji je postavljen za vježbu biti izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli, gdje će biti smješteni svi međunarodni i domaći učesnici, uz osiguranje potrebnog broja hotelskih kapaciteta za smještaj onog dijela planera i organizatora vježbe i tijela vježbe.

Naglašava da je važno osigurati da svi domaći i međunarodni učesnici budu potpuno sigurni i da se svi postupci odgovora provedu na maksimalno siguran način kako nijedan učesnik ne bi imao neku ozljedu i slično.

"U svakom slučaju je važno provjeriti naše kapacitete za naredne nesreće koje su, nažalost, vrlo izvjesne i da provjerimo u kolikoj mjeri trebamo još da dogradimo određene kapacitete kako bismo bili što spremniji", zaključio je Huseinbašić.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je kazao da Uprava učestvuje u vježbi, od pripemnih radnji do samog odgovora, odnosno svih vježbi koje će biti realizirane.

"To su, prije svega, spašavanje na vodi, odgovor u slučaju poplave i aktivnosti koje ćemo imati na vodi, eventualno pod vodom. Odgovor u slučaju zemljotresa, jer je i to jedan od scenarija, odgovor u ruševinama. Bit ćemo sa svojim USAR timom koji je opremljen za traganje u ruševinama sa psima, sa geofonima, kamerama... Imat ćemo i manuelnu pretragu probijanja zidova, a imat ćemo i sofisticiranu koristeći kamere, pse, senzore... ",naveo je Solak.

Po njegovim riječima, imat će i tim za odgovor na kemijski-biloški-radiološki incident, koji će biti opremljen adekvatnom opremom za takav vid odgovora, kao i tim koji će raditi prečišćavanje vode.

"Također, u kamp-menadžmentu s kolegama iz Ministarstva sigurnosti BiH koordiniramo sve ono što će biti potrebno da budemo, prije svega, dobri domaćini. Želimo da svim tim ljudima omogućimo ugodan boravak u BiH", kazao je Solak, napominjući da su to većinom njihove kolege s kojima su već bili na mnoštvo vježbi.

Dodao je da su to većinom ljudi koji su bili u odgovoru u BiH kada su bile poplave 2014. godine.

"Za nas kao domaćina će biti dobra stvar da razmijenimo iskustva, unaprijedimo naše djelovanje i budemo još spremniji za slične stvari kakve su se desile 2014. godine",  naveo je Solak.

Smatra da su naši rezultati na sličnim vježbama veoma dobri, kao i da BiH ne zaostaje za mnogim razvijenijim evropskim zemljama u ovoj oblasti.

Solak navodi da od predstojeće vježbe prije svega očekuje unapređenje znanja i procedura u odgovoru i da vide šta su to nove tehnologije.

 

(Izvor: Radiosarajevo)

Tagovi
Objavio: Tue, 15/08/2017 - 20:29

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top