NP Una i Veterinarski fakultet Sarajevo potpisali ugovor o saradnji

.
Potpisan je ugovor o nastavnoj, naučnoj i stručno razvojnoj suradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać. Ovim ugovorom je predviđeno ispitivanje i utvrđivanje zdravstvenog statusa životinja i po potrebi dijagnostički, preventivni i terapeutski zahvati na životinjama koje obitavaju na području parka "Una". Time će ova prirodna cjelina biti dodatno pomognuta domaćim naučnim radnicima, a u cilju njenog daljnjeg očuvanja...

BIHAĆ, 03. maja - Direktor Nacionalnog parka "Una" Amarildo Mulić i dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Muhamed Smajlović potpisali su ugovor kojim će Nacionalni park "Una" dobiti nastavnu, naučnu i stručnu pomoć od ove naučno-istraživačke institucije.

 

Područja saradnje u okviru ovog ugovora iz oblasti veterinarstva, zaštite i dobrobiti životinja, visokog obrazovanja i naučno istraživačkog rada su edukacija studenata Fakulteta i izvođenje praktične nastave u području Nacionalnog parka "Una", priprema projektnih prijedloga i zajednički nastup na nacionalnim i međunarodnim konkursima, kao i naučno-istraživački rad.

 

Dekan Muhamed Smajlović smatra da je očuvanje vrijednosti Nacionalnog parka "Una" značajno za biološku raznovrsnost ovog dijela BiH, jer je riječ o jednom od četiri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini.

 

Ovim ugovorom je predviđeno ispitivanje i utvrđivanje zdravstvenog statusa životinja i po potrebi dijagnostički, preventivni i terapeutski zahvati na životinjama koje obitavaju na području parka "Una".

 

Veterinarski fakultet u Sarajevu će također staviti na raspolaganje u realizaciji projektnih aktivnosti ekspertizu i dijagnostičke laboratorije, a posebno ekpertizu, znanja i vještine iz oblasti konzerviranja divljih životinjskih vrsta koje obitavaju u području Nacionalnog parka "Una".

Izvor: