Odluka Vlade FBiH: Upravni odbori KCUS-a nastavlja rad u dosadašnjem sazivu

Vlada FBIH
Na današnjoj sjednici Vlade Federacije u Mostaru izglasan je novi-stari Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Protiv su glasali ministri Aljoša Čampara, Edita Đapo i Zlatan Vujanović.

Danas se glasalo zapravo o Upravnom odboru KCUS-a i bolnice u Mostaru. Hajde da kažem, polemika se vodila, kada je riječ o UO KCUS-a oko toga da su pojedini ministri tražili da se izmijene neki članovi odbora. Tako je ministar Vesko Drljača tražio da ne bude isti predstavnik Vlade FBiH u odboru, da se to promijeni, da se postavi neko od doktora.

Aljoša Čampara je tražio da u UO budu neki novi ljudi iz Kantona Sarajevo. Na kraju da ne bi trpio Klinički centar Univerziteta u Sarajevo u ovim teškim vremenima pandemije koronavirusa, odlučeno je da dok se ne riješi ova situacija da KCUS ima kakav-takav Upravni odbor - rekao nam je ministar Edin Ramić.

Predsjednik Upravnog odbora KCUS-a je Jasmin Kapetanović iz Kantona Sarajevo, a članovi su Dželaludin Junuzović (Kanton Sarajevo), Teufik Orahovac (zaposlenik KCUS-a), Amer Ovčina (zaposlenik KCUS-a) Feriha Hadžagić-Čatibušić (zaposlenica KCUS-a) Samir Muminović (USK), Diana Štimjanin-Kolđo (ZDK), Nusret Popović (BPK), Dalibor Kolak (SBK), Amra Karić (u ime FBiH) i Ankica Kolar-Jurčević (u ime FBiH).

Izvor: