Poziv na javnu raspravu

Home

Poziv na javnu raspravu


Općinsko vijeće Općine Cazin je na svojoj XXV sjednici održanoj 31.10.2011.godine donijelo Zaključak broj: 01/V-05-5240/11 kojim se prihvata Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području općine Cazin.

Ispunjavajući obaveze Javne ustanove po naprijed navedenom zaključku, a  u vezi sa prikupljanjem mišljenja i prijedloga na predmetni Nacrt, upućuje se poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području općine Cazin, koja traje do 08.01.2012.godine, kada je krajnji rok za dostavljanje Vaših pisanih primjedbi, prijedloga i mišljenja na isti.

Pisane primjedbe nam možete dostaviti putem pošte na adresu Ustanove: JU „KOMUNALNO-STAMBENI FOND“CAZIN, Trg Zlatnih ljiljana b.b., Cazin 77220, sa naznakom: „Kućni red“ ili putem e-maila, na adresu: info@juksfcazin.ba

Javna ustanova će organizirati glavnu javnu raspravu u prostorijama vijećnice Općine Cazin dana 26.12.2011.godine sa početkom u 11:00h, na kojoj će prisustvovati predstavnici kućnih savjeta, savjeta mjesnih zajednica,upravitelji zgrada, predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova, privrednih društava te poduzetnika , pa Vas ujedno ovim putem pozivamo da se i Vi  aktivno uključite.

Po isteku navedenog roka i provedene javne rasprave o Nacrtu, uzevši u obzir sve prijedloge i mišljenja istaknuta od strane vijećnika na sjednici OV-a, kao i prijedloge i mišljenja pristigla i prikupljena u toku javne rasprave, Javna ustanova“Komunalno-stambeni fond“ će sačiniti Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama na području općine Cazin, i istu  sa odgovarajućim izvještajima uputiti Općinskom vijeću na dalje razmatranje i usvajanje.

cazin.net

Objavio: Tue, 06/12/2011 - 07:41

Facebook komentari

Back to top