Prekid isporuke električne energije za Cazin, Veliku Kladušu,Sanski Most i Bužim

Jjj

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać-PJD Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

BUŽIM

dana 21.10.2020. godine:

  • Od 06:30 do 16:30 sati za kupce trafopodručja: Aleševići 1 i 2, Bezi, Ćosići, Brestovac, Eminići, Abdići, Vodovod Lubarda, Tabakovići, Pašin Brod 1 i 2, Malovan, Lipa, Ćukovo, Bare, Elkasova Rijeka –Škola i Hilići.

CAZIN

Dana 23.10.2020. godine

  • od 09:00 do 15:00 sati za trafo-područja: Đogići, Šarići, Miskići, Abdići, Rošići, Mujakići, Gornja Lučka 1 i 2, Farma Pećigrad, Donja Lučka-Katazi, Liskovac 1, 2 i 3, Šturlićka Platnica 2 i 3, Pećigrad 1,2 i 3, Krakača 1,2 i 3, Krakača Mrcelji, Kahrići, Krakača vodovod, Hadžići Ćatići, Visibaba, Škrgići, Rošići, Mujakići, Pećigrad prepumpna stanica, Farma Pećigrad, Gornja Lučka 1 i 2, Donja Lučka Kajtezi,

 

VELIKA KLADUŠA

Dana 23.10.2020. godine

  • Od  09:00 do 15.00 sati trafo-područja: Kudići 1, Sabljakoviči i Kudići 2-Vodovod.

SANSKI MOST

Dana 23.10.2020. godine

  • Od 09:00 do 15:00 sati za kupce naselja:Ključka ulica od Osnovne škole do Trga Ljiljana, osnovna škola Hasan Kikić, stambeno-poslovna zgradaDom penzionera, zgrada Dječijeg vrtića, ulica Muse Ćazima Ćatića,  dio Stanične ulice, zgrada Policijske stanice, stambeno-poslovni objekat Interex, zgradeTIM-zgrade, Kruhari Donji i Gornji i Kruharuša,

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

 

Izvor: