Prilika za posao: DOO „Č.J.“ Bihać zapošljava više radnika

Submitted by Urednica.S on Pon, 10/09/2018 - 09:50
U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 10.09.2018. godine raspisuje KONKURS za zasnivanje radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

01. Zavarivač MIG/MAG TIG - 10 izvršilaca

02. Bravar - 5 izvršilaca

Pored Zakonom propisanih općih uvijeta, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvijete:

- KV/VKV/SSS

- Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima

- samostalnost u radu kao i rad u timu

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu: DOO”Č.J.”BIHAĆ, Ul. Mlinska b.b., 77 000 BIHAĆ, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS” ili na e- mail: info@cj-doo.com.

Topic