Profesor Biotehničkog fakulteta u Bihaću osumnjičen za nelegalnu prodaju električne energije

Home

Profesor Biotehničkog fakulteta u Bihaću osumnjičen za nelegalnu prodaju električne energije


Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona podiglo je optužnicu, koja je potvrđena od strane Općinskog suda u Cazinu, protiv osumnjičenih Perviz Osmana, sina Mehmeda i Beganović Samira, sina Sele, zbog krivičnog djela nedopuštene trgovine električnom energijom.Naime, Perviz Osman, profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, se sumnjiči da je od 2000. do 2007. godine, kao direktor društva TKA doo iz Cazina, iako je znao i bio svjestan da nema ovlaštenje, prodavao električnu energiju.Suprotno Zakonu kojim je propisano da kupovina električne energije radi prodaje od strane jednog kupca drugim kupcima (preprodaja) nije dozvoljena, Perviz je u ime „TKA“ d.o.o. Cazin, sa mjernog mjesta ovog društva.... od distributivnog sistema električne energije JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. uvećavao iznose za račune električne energije i ispostavljao fakture na ime isporuke električne energije za „ADEA“ d.o.o. Cazin, „Revizija Kovačević“ d.o.o. Cazin, „KAISER“ d.o.o. Cazin, „INGPLAST“ d.o.o. Cazin, „TKC ANDY“ d.o.o. Cazin, „STIL BENZ“ d.o.o. Cazin, „IDA COMERC“ d.o.o. Cazin, „PUŠKAR – CO“ d.o.o. Cazin, Obrt „Mamić“ Cazin, „I-CRNI“ d.o.o. Cazin, „B-ITAS“ d.o.o. Cazin, „PHARMASTIL“ d.o.o. Cazin, „AS“ d.o.o. Jelah, „STYROTHERM“ d.o.o. Cazin, „VOLKSBANK BH“ d.d. Sarajevo, podružnica Cazin, „ILMA“ d.o.o. Bihać, „Stampress“ d.o.o. Cazin, „TOM“ d.o.o. Velika Kladuša, „MAXI-METRO“ d.o.o. Cazin, „MS JAPIĆ“ d.o.o. Cazin, „Kovačević Konsulting“ d.o.o. Cazin, „MAGMA“ d.o.o. Cazin, „AJTEX“ d.o.o. Cazin, „LATEX“ d.o.o. Cazin, „SAM“ d.o.o. Cazin, „EURO MAX“ d.o.o. Cazin, „EURO TUCK“ SAR Cazin, Kulić Jasmin iz Cazina, „DAJDŽA AA“ d.o.o. Cazin, Pašić Zijad iz Cazina, Mamić Mirsad iz Cazina, „PAPIRO“ d.o.o. Cazin, „MAS EXPORT“ d.o.o. Cazin, SZR „ STIL“ Cazin, „EURO ITEX“ d.o.o. Velika Kladuša, DJL „Plava zvijezda“ Cazin, DJL „Dajdža merc“ Cazin, kao privrednim društvima i fizičkim licima koja su u postupku tzv „male privatizacije“ kupili dijelove d.o.o. „TKA“ Cazin ili su iste koristili na temelju ugovora o zakupu, te koji su koristili elektrovodove „TKA“ d.o.o. Cazin, čime je pribavio korist „TKA“ d.o.o. Cazin u iznosu od 585.962,94 KM, koje je potom koristio za tekuće poslovanje društva.Drugooptuženi, Beganović Samir, se tereti da je krajem 2007.do početka 2009. godine kao direktor društva TKA doo iz Cazina, iako je znao i bio svjestan da nema ovlaštenje za trgovinu električnom energijom, kao niti društvo koje je predstavljao, postupao suprotno članu 6. Zakona o električnoj energiji FBIH kojim je propisano da jednu ili više elektroprivrednih djelatnosti iz člana 5. tog zakona (proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije) obavljaju privredna društva osnovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH uz uvjet da dobiju dozvolu za obavljanje djelatnosti utvrđenu ovim zakonom, a kojim je propisano da kupovina električne energije radi prodaje od strane jednog kupca drugim kupcima (preprodaja) nije dozvoljena.Beganović je u ime „TKA“ d.o.o. Cazin sa mjernog mjesta ovog društva od distributivnog sistema električne energije JP „Elektroprivreda BIH“ d.d. uvećavao iznose za račune električne energije i ispostavljao fakture na ime isporuke električne energije za „ADEA“ d.o.o. Cazin, „Revizija Kovačević“ d.o.o. Cazin, Udruženje Radio klub „UNA“ Cazin, „VOLKSBANK BH“ d.d. Sarajevo, podružnica Cazin, „INGPLAST“ d.o.o. Cazin, „TKC ANDY“ d.o.o. Cazin „STIL BENZ“ d.o.o. Cazin, „IDA COMERC“ d.o.o. Cazin, „PUŠKAR – CO“ d.o.o. Cazin, „I-CRNI“ d.o.o. Cazin, „B-ITAS“ d.o.o. Cazin, „PHARMASTIL“ d.o.o. Cazin, „AS“ d.o.o. Jelah, „STYROTHERM“ d.o.o. Cazin, „ILMA“ d.o.o. Bihać, „Stampress“ d.o.o. Cazin, „TOM“ d.o.o. Velika Kladuša, Obrt „Mamić“ Cazin, „MERKUR“ d.d. Sarajevo, „CAZING“ d.o.o. Cazin, „KAISER“ d.o.o. Cazin, kao privrednim društvima koja su u postupku tzv. „male privatizacije“ kupili dijelove d.o.o. „TKA“ Cazin i koji su koristili elektrovodove „TKA“ d.o.o. Cazin, čime je pribavio korist „TKA“ d.o.o. Cazinu iznosu od 287.743,17 KM, koje je potom koristio za tekuće poslovanje društva.Dakle, Perviz i Beganović se sumnjiče da su neovlašteno se bavili trgovinom robe čiji je promet zabranjen ili ograničen propisima, čime bi počinili produženo krivično djelo Nedopuštena trgovina iz čl. 267. st. 2. u vezi sa čl.55. KZ FBiH.  (Izvor: ABC.ba)
Tagovi
Topic
Objavio: Pon, 16/01/2017 - 17:24

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top