Rifat Dolić, predsjednik DNZ BiH

Home

Rifat Dolić, predsjednik DNZ BiH


Centralna izborna komisija je prije nekoliko dana donio Rješenje kojim našeg sagovornika zbog navodnog sukoba interesa proglašava nepodobnim za kandidaturu za bilo koju izbornu funkciju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i izriče novčanu kaznu od 2.000,00 KM. Sudeći po reakcijama građana i na internet portalima može se steći utisak da mnogima u stvari nije jasno šta je to sukob interesa i šta ovo Rješenje CIK-a znači u ovom momentu. Naime, sukob interesa je pozicija nekog izabranog zvaničnika u kojoj on koristeći svoju javnu funkciju ili položaj napravi pravnu ili poslovnu radnju koja njemu, njegovim bližim srodnicima ili nekoj interesnoj grupi omogući stjecanje materijalne koristi ili neke privilegije koja se može izraziti u novcu.

Prema propisima koji su na snazi u BiH vlada velika konfuzija u definiranju i regulisanju sukoba interesa tako da gotovo sve može biti sukob interesa i gotovo ništa nije sukob interesa, ovisno od toga ko je u pitanju i ko ocjenjuje poziciju sukoba interesa.

Nema države u kojoj je Zakon o sukobu interesa toliko strog i restriktivan kao u BiH, a da na drugoj strani ima toliko zloupotrebe položaja u svrhu sticanja materijalne koristi za sebe, bliske srodnike ili grupu interesno povezanih ljudi. Zabimao nas je zašto se navodni sukob interesa poteže svega nekoliko mjeseci prije izbora i okončanja mandata poslanika našeg sagovornika.

Žrtva sam vlastitog poštenja i transparentnosti

Razgovarao: Esad ŠABANAGIĆ

Esad Š.: Na osnovu čega je CIK utvrdio da ste vi, vršeći funkciju poslanika u Parlamentu BiH, došli u poziciju sukoba interesa?

Rifat D.: Ja sam na molbe ljudi u Saniteksu i u namjeri da pomognem opstanku i stabilizaciji ove firme u prethodnih nešto više od šest godina bio član Nadzornog odbora, a po Statutu firme i Zakonu o privrednim društvima, kao dioničar, ujedno i član Skupštine d.d. Saniteks. Prve tri godine sam ovaj posao u Saniteksu obavljao bez naknade, odnosno odrekao sam se naknade u korist Saniteks-a, a u posljednje tri godine sam mjesečnu naknadu od 450 KM namjenski usmjeravao u humanitarne svrhe, od čega najveći dio za stipendiranje studenata slabijeg materijalnog stanja iz USK-a i u ovom periodu iz ove naknade sam izdvojio godišnju stipendiju za ukupno 14 studenata. U ovom periodu sam strogo vodio računa da ne dođem u situaciju sukoba interesa, jer sam znao da bi se neki jako obradovali da me zateknu u takvoj situaciji i da imaju povoda da me ušutkaju ili bar privremeno ograniče na političkoj sceni. Sredinom 2009. godine sam došao do saznanja da je Saniteks izveo neke radove na kontroli, saniranju i atestiranju gromobranskih i elektroinstalacija u nekim Osnovnim školama u Velikoj Kladuši i da je te radove platila općina Velika Kladuša. Odmah po saznanju sam otišao u CIK u Sarajevo i objasnio situaciju i tada mi je rečeno da bi to moglo mene dovesti u poziciju sukoba interesa. Isti dan sam podnio neopozivu ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora i prekinuo svoj daljnji rad i odlučivanje u Nadzornom odboru Saniteksa.

Točno 8,5 mjeseci po podnošenju ostavke CIK donosi Zaključak o otvaranju istrage o sukobu interesa i nakon provedene istrage donosi Rješenje kojim utvrđuje moj navodni sukob interesa i izriče mi nepodobnost za kandidovanje za bilo koju izbornu funkciju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u trajanju od četiri godine, počev od 31.12.2008. godine i novčanu kaznu u visini od 2.000,00 KM.

ReprezenT: U čemu se po Rješenju CIK-a sastojao vaš sukob interesa?

Rifat D.: CIK je u svome Zaključku i Rješenju naveo da sam ja obavljajući funkciju poslanika u državnom Parlamentu i funkciju člana Nadzornog odbora i Skupštine Saniteksa došao u sukob interesa tako što je Saniteks u toku 2008. godine poslovao ili zaključio ugovore sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta u vrijednosti većoj od 5.000,00 KM.

ReprezenT: Šta je u tome sukob interesa i u čemu se konkretno sastoji?

Rifat D.: Ovdje suštinski nikakav sukob interesa ne postoji, jer ja kao poslanik ili nosilac javne funkcije na osnovu tog posla Saniteksa sa osnovnim školama nisam stekao niti jednu marku bilo kakve koristi, niti sam to bilo kome omogućio. Uostalom, ja uopće nisam znao, niti sam morao znati da je Saniteks napravio ovaj posao sa osnovnim školama i da je taj posao platila općina. Naime, Nadzorni odbor uopće ne donosi odluke o ovakvim poslovima, niti je to njegova nadležnost.

Radi vaših čitalaca, a prije svega radi svih čestitih i dobronamjernih ljudi ja želim i konkretno objasniti i kakav je to posao, kada, kako i zašto Saniteks obavio u osnovnim školama. Neka dobronamjerni ljudi, nakon toga, o tome donesu svoj sud i ja ću ga, kakav god on bio, cijeniti, a sud političkih špekulanata, frustriranih političkih luzera i udbinih potomaka koji od toga prave političke i udbaške predstave uopće me ne opterećuje, a još manje interesuje. Ja njih razumijem, oni nemaju ništa čime bi mi kao čovjeku ili kao političaru mogli staviti mrlju i logično je da se lijepe na ovakve stvari kao muha na g….Krajem 2006. godine gotovo sve osnovne škole u Velikoj Kladuši imale su kontrolu kantonalnog inspektora za zaštitu od požara i eksplozija koji je utvrdio katastrofalno stanje u školama u ovoj oblasti i naredio otklanjanje nedostataka. Osnovne škole ove zapisnike kantonalnog inspektora nisu ozbiljno shvatile i inspektor se nakon kraćeg vremena zauvratio i sada pod prijetnjom zatvaranja škola dao rokove i naredio otklanjanje nedostataka, kontrolu i atestiranje gromobranskih i elektro-instalacija. Direktori škola, kada nisu naišli na razumijevanje u Vladi USK-a, obratili su se načelniku Velike Kladuše i tim povodom je 20.04.2007.godine kod načelnika Mulalića održan sastanak kolegija direktora osnovnih škola na kojem su prisustvovali svi direktori i tražili pomoć u otklanjanju nedostataka koje je naložio kantonalni inspektor, jer škole nisu imale sredstava da plate ove poslove. Načelnik Mulalić je obećao da će općina finansirati te radove i na sastanku je predloženo da te radove izvede Saniteks, kao jedina certificirana kuća za tu vrstu radova u USK-u i ujedno je Saniteks imao obaveze prema općini za neplaćene komunalne takse, pa je to bilo zgodno iskompenzirati. Narednih mjeseci u 2007. i 2008. godini Saniteks je vršio kontrolu, sanirao i atestirao gromobranske i elektro-instalacije u školama, a općina je to platila po prethodno donesenom Zaključku. Ukupna vrijednost izvedenih radova u 2008. godini koja se dovodi u sukob interesa je oko 40.000,00 KM.

Molim vas neka mi neko objasni u čemu je ovdje suština sukoba interesa i kakve veze sa ovim poslom ima Rifat Dolić kao član Nadzornog odbora i kakvu je on materijalnu korist od toga mogao imati? Ako bilo ko realno utvrdi da sam ja ovim ostvario na bilo koji način materijalnu korist, makar i jednu KM ja se nikada do kraja života neću baviti politikom.

Reprezent: Znate li ko vas je prijavio CIK-u za sukob interesa?

Rifat D.: Oko toga ovih dana se pokušava jako puno špekulisati i razni neprijatelji DNZ-a spletkare raznim pričama pokušavajući poremetiti odnose i jedinstvo unutar DNZ-a. Mene niko nije prijavio CIK-u, već sam ja to, koliko god to izgledalo čudno, učinio sam. Naime, u svakom poslu ja sam navikao pristupiti pošteno i transparentno, zaboravljajući često da mi živimo u državi u kojoj poštenje i transparentnost nisu baš na cijeni, a često mogu i skupo koštati. Poslanici svake dvije godine popunjavaju obrasce sa ličnim podacima za sebe i bliske srodnike i popunjen obrazac dostavljaju u CIK. Ja sam obrazac popunio i dostavio u zadanom roku početkom 2008. godine. Tvrdim da veliki broj poslanika u Parlamentu do danas nije dostavio popunjen obrazac. Ja sam naivno i do kraja pošteno u obrazac unio sve detalje i podatke o sebi i srodnicima i tako i podatak o članstvu u Nadzornom odboru Saniteksa, broju dionica i ostalom. Drugim poslanicima ne pada na pamet da se zamaraju sa takvim podacima, a posebno sa onim koji ga na bilo koji način mogu dovesti u bilo kakvu neizvjesnost. Da ja u obrazac nisam stavio da sam član Nadzornog odbora Saniteksa CIK o tome jednostavno ne bi imao pojma i danas bi ja bio pošteđen ovakvih neugodnosti. Nebi želio biti maliciozan, ali ispada da sam ja žrtva vlastitog poštenja i transparentnosti i to je za mene konačno još jedna životna lekcija koju jednostavno nisam do sada htio naučiti, iako su me mnogi upozoravali da ću za to platiti cijenu.

Nakon što su u CIK-u dobili ove podatke i nakon što su isti došli do ljudi za koje ja nisam poželjan u Parlamentu ja sam postao „kapitalac za odstrel“ i CIK je odjednom postao „aktivan i profesionalan“  kad sam ja u pitanju, a pored njih prolaze vozovi lopovluka i kriminala uzrokovani sukobom interesa na koje se šuti i žmuri.

Reprezent: Možete li navesti neki primjer ili dokaz za takvu tvrdnju?

Rifat D.: Eklatantan primjer je slučaj direktora Razvojne banke FBiH za kojeg je CIK utvrdio da nije u sukobu interesa. Nije dakle, sukob interesa biti direktor banke koja odobrava milionske kredite subjektima koji su prije toga postali klijenti direktorove privatne revizorske kuće, a sukob interesa je kao poslanik biti član Nadzornog odbora u firmi koja izvede radove za osnovne škole u vrijednosti od 40 000,00 KM, gotovo na humanitarnom principu.Rijetki su ministri u federalnoj Vladi i Vijeću ministara koji nisu u sukobu interesa i to ne pije puno vode. U RS-u nije sukob interesa da tamošnja Investicijska banka odobri nekoliko miliona KM kredita sinu od premijera RS-a i dr. Da ne govorim da je i tamo gdje je utvrđen sukob interesa kod nekih ministara jednostavno to završilo po sistemu „pojeo vuk magare“.

ReprezenT: Kakva je vaša pozicija nakon Rješenja CIK-a i šta namjeravate dalje poduzimati?

Rifat D.: Prvo ću sačekati da zvanično dobijem Rješenje CIK-a na koje imam pravo žalbe Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od prijema Rješenja. Apelacioni odjel rješava žalbu i donosi konačnu odluku u redovnom sudskom postupku. Odluka Apelacionog odjela Suda BiH je konačna, a ako bi za mene bila nepovoljna meni ostaju na raspolaganju tzv. vanredni pravni lijekovi, žalba Ustavnom sudu BiH, Tužba Sudu za ljudska prava u Strazburu i dr.

Naravno, ja sam čovjek koji nikada u životu nije digao ruke uvis u znak predaje i do kraja ću se boriti za svoje principe i za pravdu. To mi posebno daje snagu i siguran sam da će sve doći na svoje mjesto. Vjerujem da će već Apelacioni odjel Suda BiH ispraviti grešku CIK-a, a ako to ne učini onda se vidimo na Ustavnom sudu i u Strazburu, bez obzira na vrijeme i cijenu tog puta. Nisam ovdje u pitanju ja osobno kao Rifat Dolić, ovdje je u pitanju princip i vjera u poštenje od koje ja neću po bilo koju cijenu odstupiti. Osobno meni treba odmora od parlamenata i parlamentarnih obaveza, ali nisam prihvatio odmor na ovakav način, što opet zbog principa, a više zbog toga što se na ovakav način pokušava oslabiti i zaustaviti rast rejtinga DNZ-a na političkoj sceni u BiH. Ovo Rješenje CIK-a nema nikakve veze, niti proizvodi bilo kakve pravne posljedice po stranku, niti na bilo koji način ograničava moje političke aktivnosti kao predsjednika stranke. Sve dok Apelacioni odjel Suda BiH ne donese Odluku kojom eventualno potvrđuje Rješenje CIK-a ja ostvarujem pravo na mandat u Parlamentu BiH i pravo na kandidaturu na narednim izborima.

ReprezenT: Ipak ste u svome obraćanju građanima i javnosti neposredno nakon objavljivanja Rješenja CIK-a najavili ostavku na mjesto predsjednika DNZ BiH?

Rifat D.: Nisam najavio ostavku, već sam rekao da ću kao moralni čin, nakon dobivanja Rješenja CIK-a svoju funkciju predsjednika DNZ BiH staviti na raspolaganje Organima stranke i da se oni izjasne o mome povjerenju. Za mene je DNZ BiH svetinja i ja sebi nemam pravo dozvoliti da svojim postupkom nanesem štetu DNZ-u i da tako ignorišem ogroman trud koji je uložen u borbi za njen opstanak i napredak. Danas DNZ BiH bilježi značajan napredak i porast rejtinga na političkoj sceni u BiH i ja se nemam pravo sa tim kockati.

Ako Organi stranke ocijene da, nakon Rješenja CIK-a, moj daljnji ostanak na čelu stranke ne bi bio racionalan, za mene će to biti odluka koju ja ničim neću dovesti u pitanje.

ReprezenT: Hoće li Rješenje CIK-a i izricanje sankcije vama kao predsjedniku stranke, ipak imati negativne posljedice po DNZ u vrijeme priprema za kampanju?

Rifat D.: Objektivno, ja u Rješenju CIK-a i izricanju sankcije prema meni ne vidim ništa što bi moglo zaustaviti napredak i rast rejtinga stranke. Naprotiv, mi u DNZ-u smo navikli dobro, pa čak bi se reklo, bolje funkcionirati u vanrednim prilikama. Oni koji eventualno nakon ovog Rješenja CIK-a trljaju ruke po ko zna koji put će ostati suhi brkova. Ovakve stvari mogu samo ojačati i homogenizirati DNZ i njeno vodstvo i članstvo. Mislim da je ovo Rješenje CIK-a samo razlog više za još veće i jače jedinstvo u stranci i motiv više da zajedno napravimo izborni rezultat koji će DNZ-u osigurati vodeću ulogu u USK-u i ulazak u Vladu kantona, kako bi bili pokretači i motor oporavka i brzog napretka Krajine, što se od nas očekuje.

ReprezenT: Šta poručiti onima koji su zatečeni i pomalo zbunjeni ovim Rješenjem CIK-a?

Rifat D.: Hvala svima onima koji su mi ovih dana nakon objavljivanja Rješenja CIK-a masovno davali podršku na razne načine i vjerovali u mene. Neka znaju da ih nikada nisam sramotio i razočarao i oni, hvala Bogu, znaju da kod mene obraz nikada nije bio opanak, bez obzira na cijenu. Hvala i onima koji su požurili da me oblate ili da se vesele Rješenju CIK-a. Neka znaju da su kod mene izliječili umor od politike i duhovno me ojačali za vjeru u DNZ i vjeru u porodicu DNZ-a, a u čiju snagu će imati priliku da se uvjere nakon 3.oktobra.
Objavio: Pet, 02/12/2011 - 17:22

Facebook komentari

Back to top