Sanski Most: Počinje rješavanje problema pasa lutalica

Home

Sanski Most: Počinje rješavanje problema pasa lutalica


U cilju realizacije pilot Projekta sigurnijih/ bezbjednijih zajednica, koji na području općine Sanski Most implementira UNDP BiH i Forum za sigurnost zajednice općine Sanski Most, a u sklopu kojeg se rješava problem pasa lutalica, odnosno napuštenih životinja  dana 08.12.2011.g. u zgradi Općine održan je sastanak između predstavnika općine Sanski Most i ekspertnog tima Međunarodnog fonda za dobrobit životinja (IFAW), koju je predvodila g-đa Kate Nattrass Atema, direktorica IFAW programa.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik UNDP BiH g-din Denis Šiljegović, kao i predstavnici Veterinarske stanice, Javnog komunalnog preduzeća, Foruma za sigurnost zajednice, Općinskog vijeća i nadležnih općinskih službi.

Tema sastanka je bila sveobuhvatno rješavanje problema pasa lutalica na području općine Sanski Most, sa posebnim osvrtom na dosadašnje sprovedene aktivnosti na rješavanju ovog problema.

Direktorica IFAW programa je prezentirala pozitivne primjere rješavanje problema pasa lutalica iz drugih država, kao i načine na koji su isti rješavani. Istakla je da svaka država, odnosno grad ima svoje specifičnosti koje se moraju uvažavati da bi se problem trajno riješio.

Ekspertni tim je izrazio veliko zadovoljstvo što općina Sanski Most ima sveobuhvatan i human pristup ovom problemu, kao i da primjenjuje humane metode pri rješavanju ovog problema. Pozitivno je ocijenjen rad Veterinarske stanice, JKP “Sana”, Foruma, kao i zalaganje Općinskog organa uprave Sanski Most u cilju ublažavanja ovog problema.

Ekspertni tim je  predložio niz mjera koje bi trebalo poduzeti u narednom periodu kako bi se problem pasa lutalica kvalitetno riješio na human način.

Na kraju je zaključeno da je problem pasa lutalica veoma složen problem, regionalnog karaktera, da zahtijeva učešće šire društvene zajednice i da samo dobro osmišljeni planski pristup ovom problemu može dovesti do uspješnog rješenja, a Sanski Most je na putu da to uradi.

 

kip.ba

Objavio: Sat, 10/12/2011 - 11:14

Facebook komentari

Back to top