UNSKO- SANSKI KANTON

Saopćenje za javnost Građanskog saveza Bihać

Saopćenje za javnost Građanskog saveza Bihać

Gradski odbor Građanskog saveza Bihać (GO GS Bihać) nastavlja sa realizacijom svojih predizbornih obećanja i u tom kontekstu predano radi na pripremama za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća na čijem će se dnevnom redu naći Nacrt odluke o budžetu Grada Bihaća.

Kao što smo ranije najavljivali zalagat ćemo se za stabilizaciju Budžeta, pri čemu nećemo dozvoliti daljna zaduživanja Grada na račun kupljenja jefitinih političkih poena. Isključivo ćemo podržavati samo realne projekte i finansiranje onih troškova koji se u predstojećem periodu moraju i realno mogu finansirati.

Ono što će determinirati visinu ovogodišnjeg budžeta su obaveze generirane u ranijem periodu i nezakonito utrošena namjenska sredstva koja se, pored sredstava nužnih za osnovno funkcionisanje Grada, također moraju planirati.

Također, želimo napomenuti da je dug Grada Bihaća na dan 31.12.2016. godine iznosio 45.657.626,11 KM, zbog čega u ovoj godini u gradu Bihaću neće biti moguće realizirati niti jedan infrastrukturni projekat, jer bi svako dodatno zaduženje dovelo u pitanje funkcionisanje Grada.

Samo realno planiranje i domaćinski odnos prema javnim sredstvima, planski utrošak sredstava mogu doprinijeti finansijskom oporavku Gradskog budžeta.

 

(Izvor: Press Služba GO GS Bihać)

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.