Šerijatsko vjenčanje u Cazinu: Običaji, uvjeti i cijena

Brak u islamu je u isto vrijeme vjersko-moralni čin i pravno-ugovorni akt, ali i dužnost svakog punoljetnog i zdravog muslimana.

Zbog toga, većina pračnih parova (muslimana) se, osim općinskog vjenčanja, odlučuje i na šerijatko vjenčanje koje se provodi po vjersko - šerijatskim propisima.

Ovakvi propisi, vjersko-šerijatski su svugdje isti. Razlika je samo u cijeni koja varira u zavisnosti gdje i na koji način se vrši sklapanje braka, što zavisi i od želja budućih bračnih drugova. 

Prva važna stvar koju treba napomenuti jeste da se legalno šerijatsko vjenčanje (pred službenikom Islamske zajednice ili imamom) ne može obaviti bez prethodno obavljenog svjetovnog vjenčanja pred matičarom.

Ovu odluku donio je Rijaset IZ jer, mnoge žene koje su brak samo sklopile šerijatski, a ostale udovice, nemaju pravo na imovinsku ili bilo kakvu drugu naknadu.

Isto tako u slučaju razvoda braka, žena koja nije udata pred matičarom, zakonski ne može tražiti pravo na izdržavanje ili nadoknadu.

Odluka je dakle, donesena samo da bi se žena zaštitila u slučaju razvoda ili smrti njenog muža, a nikako da bi se otežao sam proces vjenčanja.

Kako navode iz IZ, postoje osobe koje traže da ih se vjenča na drukčiji način od navedenog, dakle samo šerijatski. Takve osobe zakonski nisu vjenčane, te u slučaju razvoda, žena ni na koji način nije zaštićena.

Uvjeti za obavljanje legalnog šerijatskog vjenčanja u gradu Cazinu su sljedeći:

1.   da su budući supružnici članovi Islamske zajednice,

2.  da ispunjavaju uvjete za sklapanje braka predviđene šerijatskim propisima iz ove oblasti, te uvjete predviđene Porodičnim zakonom FBiH.

Uz popunjen obrazac Prijave šerijatskog vjenčanja, koji se može preuzeti u Medžlisu IZ-e Cazin ili kod mjesnog imama, neophodno je priložiti sljedeća dokumenta:

1.   Izvode iz matične knjige rođenih za oba supružnika (ne starije od 6 mjeseci),

2.   Lične karte budućih supružnika na uvid,

3.   Dokaz da je obavljeno ili zakazano općinsko vjenčanje.

 
Taksa za prijavu šerijatskog vjenčanja iznosi 70,00 KM, a može se uplatiti na blagajni Medžlisa.

Po obavljenom šerijatskom vjenčanju,  Medžlis IZ-e supružnicima izdaje vjenčani list.

Prijava šerijatkog vjenčanja, pored ličnih podataka budućih supružnika, obuhvata i lične podatke svjedoka na vjenčanju, te podatke o visini mehri muedždžela, i odabiru zajedničkog prezimena supružnika.

 

(Cazin.NET)