Sportski savez USK-a: Novi pravilnik za izbor sportiste godine

Home

Sportski savez USK-a: Novi pravilnik za izbor sportiste godine

Član 1.

Ovim Pravilnikom Upravni odbor SS USK-a određuje uvjete za izbor i način predlaganja kandidata za najuspješnijeg sportistu, sportsku ekipu i stručnog radnika godine, kriterije za ocjenu rezultata, sastav i rad „Žirija za izbor najuspješnijih sportista, sportskih ekipa i stručnih radnika“ (u daljem tekstu – sportista godine), posebna priznanja i druga pitanja koja su od značaja za izbor.

 

Član 2.

Priznanje najuspješnijih sportista godine dodjeljuje se u slijedećim kategorijama:

 

 1. najuspješniji sportista USK-a,
 2. najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
 3. najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
 4. najuspješnija juniorka,
 5. najuspješniji junior,
 6. najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 7. najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji,
 8. najuspješnija kadetkinja,
 9. najuspješniji kadet,
 10. najuspješniji trener,
 11. najuspješniji sportski radnik.

 

Priznanje najuspješnijih sportista godine u kategoriji osoba sa invaliditetom se dodjeljuje u slijedećim kategorijama:

 

 1. najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
 2. najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
 3. najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 4. najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji.

Priznanja SS USK-a:

 

 1. za ostvarene sportske rezultate u loptačkim sportovima,
 2. za ostvarene sportske rezultate u borilačkim sportovima,
 3. za ostvarene sportske rezultate u bazičnim sportovima,
 4. za ostvarene sportske rezultate u ostalim sportovima.

Priznanja za ostvarene sportske rezultate u univerzitetskom i školskom sportu:

 

 1. najuspješniji sportista – student u ženskoj konkurenciji - univerzitetski sport,
 2. najuspješniji sportista – student u muškoj konkurenciji - univerzitetski sport,
 3. najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkuernciji - školski sport (osnovne škole),
 4. najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji - školski sport (osnovne škole),
 5. najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkuernciji - školski sport (srednje škole),
 6. najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji - školski sport (srednje škole).

 

 

Posebna priznanja dodjeljuje se kao:

 

 1. priznanje SS USK-a za sportiste koji su prvaci Bosne i Hercegovine u svojim kategorijama (pojedinačna konkurencija), te sportisti koji su nastupili za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u loptačkim sportovima,
 2. fair-play pojedinačno,
 3. fair-play ekipno,
 4. specijalna nagrada

Član 3.

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu prijedloga Sportskih saveza udruženih u Sportski savez USK-a.

 

Član 4.

Izbor sportiste godine je sportska manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati koji su tokom godine postignuti u okviru nacionalnih, međunarodnih, evropskih i svjetskih takmičenja i ima cilj da afirmiše najviše vrijednosti sporta, tjelesne kulture, fer pleya, sportski duh i kolektivizam i da istovremeno potiče razvoj sporta i svih njegovih vrijednosti do najvišeg nivoa, a posebno u odgoju mlade populacije u korisne članove naše zajednice.

 

KRITERIJI ZA IZBOR SPORTISTE GODINE

 

Član 5.

Za izbor sportiste godine može se kandidovati (predložiti) sportista koji je učestvovao u takmičenjima koja su organizovana u okviru državnog prvenstva ili državnog kupa, evropskim ili svjetskim takmičenjima, olimpijskim igrama ili drugim takmičenjima čiji je rezultat vrednovan (član 16.):

 1. osvojenim plasmanom (član 16. stav 1.),
 2. postavljenim nacionalnim, evropskim ili svjetskim rekordom (član 16. stav 2.),
 3. plasmanom u završna takmičenja evropskog ili svjetskog nivoa (član 16. stav 3.),
 4. postizanjem olimpijske norme (član 16. stav 4.),
 5. osvajanjem državnog prvenstva ili KUP BiH (član 16. stav 5.).

Član 6.

Na osnovu kriterija iz člana 16. ovog Pravilnika, kandidate za dodjelu priznanja sportista godine predlaže Sportski savez, koji može predložiti samo jednog kandidata po svim kategorijama.

Ekipama i pojedincima koji su ostvarili pravo nastupa na evropskim i svjetskim prvenstvima putem kvalifikacija rezultati se uzimaju u vrednovanje za izbor najuspješnije ekipe i pojedinca.

Vrednovanje rezultata u kvalifikacijama vrši se samo nakon završenih kvalifikacija i ukoliko je ekipa ušla u završni dio takmičenja, a primjenjuje se član 16. stav 3.

Prijedlog za kandidata Sportski savez obrazlaže sa rezultatima koje je sportista ili ekipa postigla u tekućoj kalendarskoj godini (01.01. – 31.12.), a ista treba da sadrži službeni dokaz o ostvarenom plasmanu kandidata (bilten sa takmičenja, žrijebna lista i kopija zapisnika sa predmetnog natjecanja).

 

Član 7.

Nadležno tijelo (žiri) koje imenuje Upravni odbor Saveza vrednuje samo jedan rezultat, a ukoliko dva ili više takmičara ima isti broj bodova, bolji je onaj sportista koji ima medalju, odnosno onaj koji je bolje plasiran.

U slučaju istog broja bodova i istog plasmana prednost ima rezultat ostvaren u pojedinačnoj konkurenciji u odnosu na ekipni rezultat, zatim prednost ima sport koji se nalazi na programu Olimpijskih igara, a nakon toga prednost ima ekipa ili pojedinac koji su prošli kvalifikacije.

Ukoliko je prvi rezultat jednak po svim gore navedenim kriterijima uzima se u obzir drugi najbolji rezultat, a ako nema drugog rezultata, ili je drugi rezultat jednak, prvi rezultat utvrđuje se na osnovu boljeg rezultata koji je osvojila nacionalna selekcija (reprezentacija) ukoliko je nastupala.

U slučaju da se ne može na osnovu kriterija iz ovog člana ocjeniti najbolji rezultat, onda za najuspješnijeg sportistu se proglašavaju oba kandidata koji dijele nagradu.

Kao seniorski rezulatat se priznaje i rezultat koji je sportista postigao u konkurenciji U-21 i U-23.

Nadležno tijelo (žiri) koje imenuje Upravni odbor Saveza razmatra samo zahtjeve koji su stigli do termina koji Upravni odbor donese svojom odlukom, sve naknadne prijedloge Žiri ne razmatra.

 

Član 8.

Juniorski rezultati vrednuju se na isti način kao i seniorski, s tim što će biti posebno proglašen najbolji junior – juniorka.

Rezultati koji su ostvareni u konkurenciji juniora, juniorki i juniorskih sportskih ekipa, a kandidovani su za najuspješnije sportiste i sportske ekipe u seniorskoj konkurenciji, boduju se tako što su bodovi iz postojuće tabele množe koeficijentom 0,7, odnosno umanjuju se za 30 %.

Rezultati postignuti na YOG i EYOF također se množe koeficijentom 0,7, ukoliko se sportista koji su ostvarili određen rezultat na ovim natjecanjima kandidiraju se za sportistu godine.

 

Član 9.

Za sportistu godine se mogu kandidovati sportisti i sportske ekipe (član 2.) čije su međunarodne federacije uvrštene u Nomenklaturu sportskih grana i grana sporta u Bosni i Hercegovini.

Za sportistu godine, ne može se kandidovati sportista koji nastupa u takmičenjima profesionalnih federacija.

Za sportistu godine, ne može se kandidovati sportista koji je u tekućoj kalendarskoj godini (01.01. – 31.12.), bio pozitivan na antidoping testu, te je isti suspendiran od strane Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, matičnog državnog Saveza jednog sporta (Strukovnog saveza) ili matične međunarodne sportske federacije.

 

Član 10.

Kandidat za sportistu godine koji nema jedinstvenu međunardnu federaciju, a ista je priznata od strane International sports federations „Sport Accord“ , ima niži rejting od kandidata čiji je Savez član jedinstvene međunarodne federacije, odnosno broj bodova u tom slućaju se umanjuje za 20 %.

Kandidat Sportskih saveza koji nije na programu Olimpijskih igara, te nije član International sports federations „Sport Accord“, broj bodova za plasman se umanjuje se za 50 %

Član 11.

Žiri proglašava najuspješnijeg trenera na osnovu plasmana i rezultata sportiste ili ekipa koju je trenirao kontinuirano najmanje godinu dana. Treneru pripadaju bodovi njegovog najuspješnijeg sportiste/ekipe.

 

Član 12.

Najuspješnijim sportskim radnikom proglašava se osoba koja je tokom kalendarske godine svojim izuzetnim stručnim angažmanom učestvovao u ostvarenju visokih sportskih rezultata.

 

Član 13.

Izbor najuspješnijih sportista za osobe sa invaliditetom u muškoj i ženskoj konkurenciji, najuspješnijih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, vrši Savez za sport i rekraciju ratnih vojnih invalida i invalidnih lica USK-a.

 

Član 14.

Priznanja za ostvarene sportske rezultate u loptačkim, borilačkim, bazičnim i ostalim sportovima se dodjeljuju pojedincima i ekipama koje su ostvarili značajan sportski rezultat u skladu sa članom 16. ovog Pravilnika, a isti ne ulaze u konkurenciju za najuspješnijeg sportistu godine i sportsku ekipu godine.

Član 15.

Izbor najuspješnijih sportista u univerzitetskom i školskom sportu, vrši Univerzitetsko sportsko društvo Univerziteta u Bihaću i Društvo pedagoga tjelesnog odgoja USK-a.

3. KRITERIJI ZA OCJENU REZULTATA

 

 1. 16.

Za ocjenu plasmana u izboru sportiste godine primjenjuju se slijedeći kriteriji:

 

Podrubrike od A – K označavaju:

 

A – Olimpijske igre – OI, YOG

B – Svjetsko prvenstvo – SP,

C – Evropsko prvenstvo – EP, EYOF

D – Mediteranske igre – MI, Uneverzijada – UN

E – Svjetski kup - SK

F – Svjetsko studensko prvenstvo – SSP,

G – Evropski kup – EK,

H – Balkansko prvenstvo – BP, Igre Jugoistočne Evrope - IJE

I – Međunarodna takmičenja – MT

J – Prvenstvo BiH (pojedinačno i ekipno) – P. BiH,

K – Kup takmičenje BiH – K. BiH.

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom Upravni odbor SS USK-a određuje uvjete za izbor i način predlaganja kandidata za najuspješnijeg sportistu, sportsku ekipu i stručnog radnika godine, kriterije za ocjenu rezultata, sastav i rad „Žirija za izbor najuspješnijih sportista, sportskih ekipa i stručnih radnika“ (u daljem tekstu – sportista godine), posebna priznanja i druga pitanja koja su od značaja za izbor.

 

Član 2.

Priznanje najuspješnijih sportista godine dodjeljuje se u slijedećim kategorijama:

 

 1. najuspješniji sportista USK-a,
 2. najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
 3. najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
 4. najuspješnija juniorka,
 5. najuspješniji junior,
 6. najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 7. najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji,
 8. najuspješnija kadetkinja,
 9. najuspješniji kadet,
 10. najuspješniji trener,
 11. najuspješniji sportski radnik.

Priznanje najuspješnijih sportista godine u kategoriji osoba sa invaliditetom se dodjeljuje u slijedećim kategorijama:

 

 1. najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
 2. najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
 3. najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 4. najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji.

 

Priznanja SS USK-a:

 

 1. za ostvarene sportske rezultate u loptačkim sportovima,
 2. za ostvarene sportske rezultate u borilačkim sportovima,
 3. za ostvarene sportske rezultate u bazičnim sportovima,
 4. za ostvarene sportske rezultate u ostalim sportovima.

Priznanja za ostvarene sportske rezultate u univerzitetskom i školskom sportu:

 

 1. najuspješniji sportista – student u ženskoj konkurenciji - univerzitetski sport,
 2. najuspješniji sportista – student u muškoj konkurenciji - univerzitetski sport,
 3. najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkuernciji - školski sport (osnovne škole),
 4. najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji - školski sport (osnovne škole),
 5. najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkuernciji - školski sport (srednje škole),
 6. najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji - školski sport (srednje škole).

Posebna priznanja dodjeljuje se kao:

 

 1. priznanje SS USK-a za sportiste koji su prvaci Bosne i Hercegovine u svojim kategorijama (pojedinačna konkurencija), te sportisti koji su nastupili za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u loptačkim sportovima,
 2. fair-play pojedinačno,
 3. fair-play ekipno,
 4. specijalna nagrada.

Član 3.

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu prijedloga Sportskih saveza udruženih u Sportski savez USK-a.

 

Član 4.

Izbor sportiste godine je sportska manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati koji su tokom godine postignuti u okviru nacionalnih, međunarodnih, evropskih i svjetskih takmičenja i ima cilj da afirmiše najviše vrijednosti sporta, tjelesne kulture, fer pleya, sportski duh i kolektivizam i da istovremeno potiče razvoj sporta i svih njegovih vrijednosti do najvišeg nivoa, a posebno u odgoju mlade populacije u korisne članove naše zajednice.

 

KRITERIJI ZA IZBOR SPORTISTE GODINE

 

Član 5.

Za izbor sportiste godine može se kandidovati (predložiti) sportista koji je učestvovao u takmičenjima koja su organizovana u okviru državnog prvenstva ili državnog kupa, evropskim ili svjetskim takmičenjima, olimpijskim igrama ili drugim takmičenjima čiji je rezultat vrednovan (član 16.):

 1. osvojenim plasmanom (član 16. stav 1.),
 2. postavljenim nacionalnim, evropskim ili svjetskim rekordom (član 16. stav 2.),
 3. plasmanom u završna takmičenja evropskog ili svjetskog nivoa (član 16. stav 3.),
 4. postizanjem olimpijske norme (član 16. stav 4.),
 5. osvajanjem državnog prvenstva ili KUP BiH (član 16. stav 5.).

 

Član 6.

Na osnovu kriterija iz člana 16. ovog Pravilnika, kandidate za dodjelu priznanja sportista godine predlaže Sportski savez, koji može predložiti samo jednog kandidata po svim kategorijama.

Ekipama i pojedincima koji su ostvarili pravo nastupa na evropskim i svjetskim prvenstvima putem kvalifikacija rezultati se uzimaju u vrednovanje za izbor najuspješnije ekipe i pojedinca.

Vrednovanje rezultata u kvalifikacijama vrši se samo nakon završenih kvalifikacija i ukoliko je ekipa ušla u završni dio takmičenja, a primjenjuje se član 16. stav 3.

Prijedlog za kandidata Sportski savez obrazlaže sa rezultatima koje je sportista ili ekipa postigla u tekućoj kalendarskoj godini (01.01. – 31.12.), a ista treba da sadrži službeni dokaz o ostvarenom plasmanu kandidata (bilten sa takmičenja, žrijebna lista i kopija zapisnika sa predmetnog natjecanja).

 

Član 7.

Nadležno tijelo (žiri) koje imenuje Upravni odbor Saveza vrednuje samo jedan rezultat, a ukoliko dva ili više takmičara ima isti broj bodova, bolji je onaj sportista koji ima medalju, odnosno onaj koji je bolje plasiran.

U slučaju istog broja bodova i istog plasmana prednost ima rezultat ostvaren u pojedinačnoj konkurenciji u odnosu na ekipni rezultat, zatim prednost ima sport koji se nalazi na programu Olimpijskih igara, a nakon toga prednost ima ekipa ili pojedinac koji su prošli kvalifikacije.

Ukoliko je prvi rezultat jednak po svim gore navedenim kriterijima uzima se u obzir drugi najbolji rezultat, a ako nema drugog rezultata, ili je drugi rezultat jednak, prvi rezultat utvrđuje se na osnovu boljeg rezultata koji je osvojila nacionalna selekcija (reprezentacija) ukoliko je nastupala.

U slučaju da se ne može na osnovu kriterija iz ovog člana ocjeniti najbolji rezultat, onda za najuspješnijeg sportistu se proglašavaju oba kandidata koji dijele nagradu.

Kao seniorski rezulatat se priznaje i rezultat koji je sportista postigao u konkurenciji U-21 i U-23.

Nadležno tijelo (žiri) koje imenuje Upravni odbor Saveza razmatra samo zahtjeve koji su stigli do termina koji Upravni odbor donese svojom odlukom, sve naknadne prijedloge Žiri ne razmatra.

 

Član 8.

Juniorski rezultati vrednuju se na isti način kao i seniorski, s tim što će biti posebno proglašen najbolji junior – juniorka.

Rezultati koji su ostvareni u konkurenciji juniora, juniorki i juniorskih sportskih ekipa, a kandidovani su za najuspješnije sportiste i sportske ekipe u seniorskoj konkurenciji, boduju se tako što su bodovi iz postojuće tabele množe koeficijentom 0,7, odnosno umanjuju se za 30 %.

Rezultati postignuti na YOG i EYOF također se množe koeficijentom 0,7, ukoliko se sportista koji su ostvarili određen rezultat na ovim natjecanjima kandidiraju se za sportistu godine.

 

Član 9.

Za sportistu godine se mogu kandidovati sportisti i sportske ekipe (član 2.) čije su međunarodne federacije uvrštene u Nomenklaturu sportskih grana i grana sporta u Bosni i Hercegovini.

Za sportistu godine, ne može se kandidovati sportista koji nastupa u takmičenjima profesionalnih federacija.

Za sportistu godine, ne može se kandidovati sportista koji je u tekućoj kalendarskoj godini (01.01. – 31.12.), bio pozitivan na antidoping testu, te je isti suspendiran od strane Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, matičnog državnog Saveza jednog sporta (Strukovnog saveza) ili matične međunarodne sportske federacije.

 

Član 10.

Kandidat za sportistu godine koji nema jedinstvenu međunardnu federaciju, a ista je priznata od strane International sports federations „Sport Accord“ , ima niži rejting od kandidata čiji je Savez član jedinstvene međunarodne federacije, odnosno broj bodova u tom slućaju se umanjuje za 20 %.

Kandidat Sportskih saveza koji nije na programu Olimpijskih igara, te nije član International sports federations „Sport Accord“, broj bodova za plasman se umanjuje se za 50 %

Član 11.

Žiri proglašava najuspješnijeg trenera na osnovu plasmana i rezultata sportiste ili ekipa koju je trenirao kontinuirano najmanje godinu dana. Treneru pripadaju bodovi njegovog najuspješnijeg sportiste/ekipe.

 

Član 12.

Najuspješnijim sportskim radnikom proglašava se osoba koja je tokom kalendarske godine svojim izuzetnim stručnim angažmanom učestvovao u ostvarenju visokih sportskih rezultata.

 

Član 13.

Izbor najuspješnijih sportista za osobe sa invaliditetom u muškoj i ženskoj konkurenciji, najuspješnijih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, vrši Savez za sport i rekraciju ratnih vojnih invalida i invalidnih lica USK-a.

 

Član 14.

Priznanja za ostvarene sportske rezultate u loptačkim, borilačkim, bazičnim i ostalim sportovima se dodjeljuju pojedincima i ekipama koje su ostvarili značajan sportski rezultat u skladu sa članom 16. ovog Pravilnika, a isti ne ulaze u konkurenciju za najuspješnijeg sportistu godine i sportsku ekipu godine.

Član 15.

Izbor najuspješnijih sportista u univerzitetskom i školskom sportu, vrši Univerzitetsko sportsko društvo Univerziteta u Bihaću i Društvo pedagoga tjelesnog odgoja USK-a.

3. KRITERIJI ZA OCJENU REZULTATA

 

 1. 16.

Za ocjenu plasmana u izboru sportiste godine primjenjuju se slijedeći kriteriji:

 

Podrubrike od A – K označavaju:

 

A – Olimpijske igre – OI, YOG

B – Svjetsko prvenstvo – SP,

C – Evropsko prvenstvo – EP, EYOF

D – Mediteranske igre – MI, Uneverzijada – UN

E – Svjetski kup - SK

F – Svjetsko studensko prvenstvo – SSP,

G – Evropski kup – EK,

H – Balkansko prvenstvo – BP, Igre Jugoistočne Evrope - IJE

I – Međunarodna takmičenja – MT

J – Prvenstvo BiH (pojedinačno i ekipno) – P. BiH,

K – Kup takmičenje BiH – K. BiH.

Image removed.

Image removed.

 

(Izvor:Sportski Savez USK)

Topic
Objavito: Wed, 06/28/2017 - 12:35

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top