U Bihaću održan Sajam volontera

Home

U Bihaću održan Sajam volontera


Na Sajmu volontera, koji je povodom Međunarodnog dana volontera  održan u Bihaću, članice Volonterskog centra prezentirale su svoje aktivnosti i na taj način se predstavile široj javnosti.

Sajam su volonteri iskoristili i za razmjenu iskustava, a  uputili su i poziv mladima USK-a da podrže volontiranje.

2011. proglašena je godinom volonterizma u Evropi, zbog  čega je u proteklih 11 mjeseci održano niz sajmova volontera, okruglih stolova, javnih tribina, kao i drugih vidova  promoviranja volonterizma, istaknuto je na Sajmu volontera organiziranom u Bihaću povodom 5.decembra-Međunarodnog dana volontera.

,,I brojna bh. udruženja i organizacije mladih su volonterskim radom obilježili ovu godinu, a Međunarodni dan volontera bio je prilika da sve to prezentiraju i široj javnosti. Tako je s ciljem poticanja mladih na solidarnost i njihovog što većeg uključivanja u volonterski rad, svoje aktivnosti na trećem Sajmu volonotera, predstavilo osam  organizacija članica Volonterskog centra“, kaže Maida Pečenković, predsjedavajuća Centra.

,,Mladima treba omogućiti da i sami učestvuju u kreiranju  budućnosti, odnosno privrednom i svakom drugom razvoju USK-a, međutim, ponekad je tu mladu populaciju potrebno potaći na  društveno korisne aktivnosti, što svakodnevno čini Volonterski  centar“, istakla je na Sajmu volontera Izolda Osmanagić, pomoćnica načelnika općine Bihać.

Volonterizam potiče zajedničko djelovanje udruženja mladih, NVO, bh. poduzetnika i predstavnika vlasti kako bi svi zajedno doprinijeli boljim i ljepšim uvjetima života u našoj zemlji, poruka je trećeg Sajma volontera, koji je povodom Međunarodnog dana volontera održan u Bihaću.

rtvc

Objavio: Čet, 08/12/2011 - 18:51

Facebook komentari

Back to top