fbpx USK: Potrebno sistemsko rješavanje problema u zdravstvu

USK: Potrebno sistemsko rješavanje problema u zdravstvu

Home

USK: Potrebno sistemsko rješavanje problema u zdravstvu


Cilj današnjeg sastanka bio je otvoreno, argumentovano i objektivno ukazati na one poluge zdravstvene zaštite koje ne funkcionišu dobro i predložiti konkretne prijedloge i utvrditi mjere i rješenja sa konkretiziranjem izvršilaca, rokova pa i sankcija za one koji ih ne budu izvršavali, kazao je primarijus Kapić naglašavajući da je osnovna svrha sistema zdravstvene zaštite prevencija i liječenje stanovništva te je sa kolegama koji vode zdravstvene ustanove precizirao prijedloge za rješevanje problema u razumnim rokovima kako bi se efekt postigao što prije, a na korist pacijenata i zdravstvenih radnika.

Sudionici sastanka identificirali su probleme u sistemu zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona od organizacionih do dotrajalosti opreme i objekata zdravstvenih ustanova.

Konkretno – do kraja juna, zaključeno je na ovom sastanku, obaveza je uraditi pravilnike po osnovu Kolektivnog ugovora u zdravtsvenim ustanovama. Da bi se sistem usluge pacijentima poboljšao zadužen je menadžment Kantonalne bolnice da uspostavi kvalitetniji rad konsulativno specijalističkih službi u domovima zdravlja, posebno će se pažnja posvetiti efikasnijem organizovanju rada porodične medicine. To podrazumijeva i preregistraciju pacijenata kako bi timovi porodične medicine radili kvalitetnije, ali i kontrole rada doktora.

Menadžeri zdravstvenih ustanova zaduženi su da izvrše konktrole i propisivanja lijekova ali i postupaka otvaranja bolovanja kako bi se spriječile zloupotrebe. Sve uočene negativne pojave neće biti više ignorisane, rečeno je i pod hitno se moraju provesti edukacije o pravilnicima u radu u ovoj oblasti te iskorijeniti sve negativnosti zaključno sa zabranom prevoza bilo kakvih roba ili osoba koje nisu pacijentu u sanitetskim vozilima.

Podršku u radu i ozbiljnim koracima da se unaprijedi sistem zdravstvene zaštite ministru Kapiću, direktoru ZZO USK Alminu Handanagiću i direktorima zdravstvenih ustanova obećao je premijer USK Husein Rošić.

 

(Izvor: Vlada USK)

Tagovi
Topic
Objavio: Wed, 07/06/2017 - 19:46

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top